Ohjeita korona-aikaan lippukunnille

Ohjetta päivitetty 11.1.2021. Muutokset kursiivilla.

Sekä Satakunnassa että Varsinais-Suomessa annettujen koronasuositusten voimassaoloaikaa on jatkettu tammikuun viimeiselle viikolla.  Alla kursiivilla niiden vaikutukset partiotoimintaan. Piirin ohjeet ovat voimassa tammikuun loppuun, ellei viranomaisohjeet tiukennu entisestään.

Huolehditaan yhdessä toiminnan jatkumisesta vastuullisesti ja turvallisesti.

Suomen Partiolaiset ja Lounais-Suomen partiopiiri seuraavat koronavirustilanteen kehittymistä ja noudattavat aina valtioneuvoston tuoreimpia ohjeita. Lippukuntien on nyt hyvä seurata aktiivisesti paitsi SP:n ja piirin ohjeita, myös oman paikkakunnan koronatilannetta ja oman alueen sairaanhoitopiirin ohjeistusta.

Lounais-Suomen Partiopiirin alueella alueellisia ohjeita antavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Satakunnan sairaanhoitopiiri.

Partiotoiminnan yleiset koronaohjeet löytyvät osoitteesta partio.fi/korona.

Lounais-Suomen Partiopiirin lisäykset yleisiin koronaohjeisiin

Satakunta – suositukset ja määräykset voimassa 31.1. asti

Korona kiihtymisvaiheessa.

Alle 20-vuotiaitten harrastustoiminta voi edelleen jatkua, kunhan etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan tarkasti. Aikuisten ryhmäharrastustoiminnassa tulisi suosia harrastustoiminnan toteuttamista etäyhteyksin. Mikäli maskien käytöstä, turvaväleistä ja hygieniasta voidaan tosiallisesti huolehtia, voivat aikuiset harrastaa sisällä tai ulkona korkeintaan 10 henkilön ryhmissä. Sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin suositellaan osallistuvan korkeintaan 10 henkilöä. THL:n uusimman ohjeistuksen mukaisesti maskeja suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille. Tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Satakuntaan tulee välttää.


Varsinais-Suomi –
suositukset ja määräykset voimassa 10.2. asti

Korona leviämisvaiheessa.

Alle 20-vuotiaitten harrastustoiminta saa jatkua. Turvavälien tosiasiallisesta toteutumisesta ja hyvästä hygieniasta huolehdittava hyvin. THL:n uusimman ohjeistuksen mukaisesti maskeja suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille. Sisä- ja ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin suositellaan osallistuvan korkeintaan 10 henkilöä. Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva lähiharrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Tarpeetonta matkustamista muihin leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen tulee välttää.

 

Partiopiirin ohjeet lippukunnille ikäkausittain:

Sudenpennut
Voivat kokoontua normaalisti, suositellaan, että yli 10 hengen laumat jaetaan laumaillan ajaksi pariin eri ryhmään, jos se on mahdollista. Ulkotoimintaa suositellaan. Maskit johtajille.

Seikkailijat
Voivat kokoontua normaalisti, suositellaan, että yli 10 hengen vartiot jaetaan tapaamisen ajaksi pariin eri ryhmään, jos se on mahdollista. Ulkotoimintaa suositellaan. Maskit johtajille.

Tarpojat
Voivat kokoontua normaalisti, suositellaan, että yli 10 hengen vartiot jaetaan kokoontumisen ajaksi pariin eri ryhmään, jos se on mahdollista. Ulkotoimintaa suositellaan. Maskit kaikille.

Samoajat
Voivat kokoontua normaalisti, suositellaan, että yli 10 hengen vartiot jaetaan kokoontumisen ajaksi pariin eri ryhmään, jos se on mahdollista. Ulkotoimintaa suositellaan. Maskit kaikille.

Vaeltajat
Alle 20-vuotiaat voivat kokoontua normaalisti, suositellaan, että yli 10 hengen vartiot jaetaan kokoontumisen ajaksi pariin eri ryhmään, jos se on mahdollista. Ulkotoimintaa suositellaan. Maskit kaikille.

Yli 20-vuotiaa
Satakunta: Voivat kokoontua, kunhan ryhmäkoko on korkeintaan 10 henkilöä.
Varsinais-Suomi: Vain etätoimintaa toistaiseksi.

Perhepartio
Satakunta: Voivat kokoontua, kunhan ryhmäkoko on korkeintaan 10 henkilöä.
Varsinais-Suomi: Vain etätoimintaa toistaiseksi.

Aiemmin suunniteltu Tammikuu on kaverikuu -kampanja toteutetaan pienimuotoisemmin rajoitusten vuoksi, nyt ei siis ole aika kasvattaa isolla panostuksella ryhmien kokoa – tehdään se myöhemmin.

Kannustamme lippukuntia toteuttamaan ja markkinoimaan partiota Tammikuu on kaverikuu -rastiradan kanssa. Rata on mahdollista toteuttaa pienissä ryhmissä, itselle sopivana ajankohtana. Lisätietoa löytyy piirin nettisivuilta.

Rastirata löytyy jo valmiina Turusta ja Porista.

 

Muuta:

 • Lippukunnan johtajistossa on hyvä säännöllisesti käydä läpi oman alueen koronatilannetta ja partion (SP:n ja piirin) koronatilanteen mukaan päivittyviä ohjeita.
 • Koloilloissa olleista tulee pitää kirjaa, jotta mahdolliset altistuneet pystytään helposti jäljittämään.
 • Pidetään kaikki tapahtumiin ilmoittautumiset ja osallistumisten peruutukset ajan tasalla Kuksassa, jotta mahdolliset altistuneet pystytään helposti jäljittämään.
 • Maskien käytöstä partiotapahtumissa noudatetaan THL:n ja alueellisten viranomaisten suosituksia.
 • Tapahtumiin tullaan vain täysin terveenä (myös johtajat).
 • Jos joku osallistujan perheenjäsenistä on karanteenissa, emme suosittele osallistumista partiotoimintaan.
 • Jos osallistujalta on otettu koronatesti ja hän odottaa testin tulosta, ei partiotoimintaan voi osallistua.
 • Huolehditaan 1–2 metrin turvaväleistä.
 • Huolehditaan tehostetusti hyvästä hygieniasta. THL:n tarkemmat ohjeet.
  • Pestään käsiä, kun  käsipesumahdollisuus.
  • Käsidesiä aina saatavilla.
  • Aivastaminen ja yskiminen hihaan.
  • Niistämisen jälkeen käsipesu tai käsidesi.
 • Järjestetään tapahtumat ulkona.
 • Huoltajille on hyvä viestiä siitä, miten järjestelyissä on otettu koronaviruksen leviämisen ehkäisy huomioon. Samassa ohjeessa kannattaa olla maininta ”Toiminnassamme on otettu koronavirus edellä kuvatuin tavoin huomioon, jotta toiminta on niin turvallista kuin suinkin. Turvatoimista huolimatta tällä hetkellä kaikkeen toimintaan liittyy riski koronaviruksesta.” Koronaviruksen huomioimisesta voi laittaa infoa myös lippukunnan nettisivuille.
 • Mahdollisuuksien mukaan tapahtumassa voi olla yksi henkilö varmistamassa koronaohjeiden mukaisen toiminnan, esimerkiksi ohjaamassa osallistujia liikkumaan niin, ettei sumppuja pääse syntymään.
 • Suosittelemme päivätapahtumia, mutta yön yli kestävien retkien järjestäminen on kunnan tautitilanteesta riippuen mahdollista, jos se onnistuu koronarajoitukset huomioon ottaen.
 • Suosittelemme koronavilkkusovelluksen lataamista puhelimeen.
 • Jos kunta laittaa oppilaita etäopetukseen tai karanteeniin määräjaksi tartuntaketjun katkaisemiseksi, suosittelemme, että lippukunnat laittaisivat vanhemmille viestiä, jossa pyydetään, että lapset, jotka ovat etäkoulussa eivät osallistuisi myöskään lähipartiotoimintaan. Lippukunnat voivat tällaisessa tilanteessa hyödyntää halutessaan etäpartioaktiviteettivinkkejä.
  Joissan kouluissa alun perin määräaikaiseksi tarkoitettua etäopetusta on jatkettu varotoimena karanteeniaikaa pitempään. Tällöin ei enää ole kyse varsinaisesta karanteenista tartuntaketjun katkaisemiseksi. Karanteeniaikaa pidemmässä etäopiskelussa olevat lapset ja nuoret voivat palata lähipartiotoimintaan.

Hyvä muistaa

 • Ryhmänjohtajille on koottu hyviä käytännön vinkkejä sisältävä muistilista.
 • Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa jollain lippukuntasi toimintaan osallistuneella ilmetä koronatartunta ja lippukuntalaisilla sen myötä altistumisia. Toiminta- ja viestintäohjeet löytyvät täältä.
 • Täysin riskitöntä tapahtumaa, isoa tai pientä, ei näinä aikoina pystytä järjestämään, pystytään vain tekemään tapahtuma em. ohjeiden avulla niin turvalliseksi kuin mahdollista. Tämä asia on hyvä niin toiminnan järjestäjien kuin osallistujienkin tiedostaa. Kenenkään ei ole pakollista osallistua toimintaan, jos kokee koronavirusriskin liian suurena.
 • Koronatilanteen muuttuessa partiopiiriltä luvassa päivittyviä ohjeita.

Suurkiitos teille kaikille, jotka näinä poikkeusaikoina mahdollistatte lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkumisen!

Nämä ohjeet on laadittu, jotta partiotoimisto voi myös tässä hetkessä palvella vastuullisesti ja turvallisesti partioasioiden hoitajia. 

Yleistä

Reagoimme piirissä koronatilanteen muutoksiin ja tarkennamme ohjeita tarpeen mukaan. 

Asioiminen partiotoimistoilla 8.–10.2.2021

 • Partiotoimistolla ei toistaiseksi voida pitää kokouksia rajoitusten vuoksi.
 • Partiotoimistot ovat avoinna ma-pe klo 10–16. Asioita pääsee kuitenkin edelleen hoitamaan myös klo 16 jälkeen sopimalla siitä työntekijän kanssa etukäteen.
 • Partiotoimistoille ei saa tulla sairaana tai oireisena.
 • Muistathan myös huolehtia hyvin yleisistä hygieniaohjeista, kuten käsien pesusta.
 • Toimistoilla ei oleskella enempää kuin partioasian hoito vaatii.
 • Pidä turvavälit kaikissa tilanteissa.
 • Työntekijät tekevät töitä osittain etänä. Heidät kaikki tavoittaa puhelimella ja sähköisillä kanavilla toimistoaikaan. Jos asian hoito vaatii kasvokkain tapaamisen tai tapaamisen kello 16 jälkeen, sovi siitä etukäteen.
 • Työturvallisuussyistä työntekijöiden työhuoneisiin menoa on vältettävä.

Jos herää kysymyksiä, kaipaatte tukea ja neuvoja tai lippukunnassa ilmenee koronavirustartunta, olkaa yhteydessä matalalla kynnyksellä toiminnanjohtaja Mari Kousa-Kuusistoon (mari.kousa-kuusisto@partio.fi, 045 630 7532).