Ohjeita korona-aikaan lippukunnille

Ohjetta päivitetty 2.6.2021

Piiri päivittää koronaohjeitaan aina AVInTHL:nSTM:n ja alueen sairaanhoitopiirien ohjeistusten mukaisesti. Lounais-Suomen Partiopiirin alueella alueellisia ohjeita antavat  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri  ja  Satakunnan sairaanhoitopiiri. Lisäksi kunnat päivittävät omia ohjeitaan, ja niitä lippukuntien pitää itse seurata aktiivisesti.   

Suomen Partiolaisten yleiset ohjeet partiotoimintaan korona-aikana täällä.

Lounais-Suomen Partiopiirin ohjeistus partiotoimintaan 

Satakunta – suositukset ja määräykset voimassa toistaiseksi

2001 syntyneet ja sitä nuoremmat voivat harrastaa ulkona tai sisätiloissa oman ryhmän kesken. Ulkotoimintaa suositellaan.

Aikuiset voivat harrastaa ulkona normaalisti. Sisällä voidaan harrastaa turvavälit huomioiden, enintään 20 henkilön ryhmissä.

THL:n ohjeistuksen mukaisesti maskeja suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Satakunnan alueella ei matkustusrajoituksia ole tällä hetkellä.


Varsinais-Suomi –
suositukset ja määräykset voimassa toistaiseksi

2001 syntyneet ja sitä nuoremmat voivat harrastaa normaalisti oman ryhmän kesken ulkona tai sisällä.

Aikuiset voivat harrastaa ulkona normaalisti. Sisällä voidaan harrastaa turvavälit huomioiden, enintään 10 henkilön ryhmissä.

THL:n ohjeistuksen mukaisesti maskeja suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille.

Tarpeetonta matkustamista suositellaan edelleen vältettävän.

Partiopiirin ohjeet lippukunnille:

Tällä hetkellä piiri suosittelee toteuttamaan toimintaa (viikkotoimintaa tai päiväretkiä) vain omissa toimintaryhmissä niin Satakunnassa kuin Varsinais-Suomessa.

2001 ja sen jälkeen syntyneet voivat harrastaa normaalisti koko piirin alueella omissa toimintaryhmissään sisällä tai ulkona. Ulkotoimintaa suositellaan.

2000 ja sitä ennen syntyneet voivat harrastaa Satakunnassa ulkona lähikontakteja välttäen ja sisällä enintään 20 henkilön ryhmissä kahden metrin turvaväleistä huolehtien. Varsinais-Suomessa voi harrastaa ulkona normaalisti ja sisällä enintään 10 henkilön ryhmissä turvaväleistä huolehtien.

Kesän leirit, retket ja purjehdukset

OKM:n ja THL:n ohjeistukset kesän leiritoiminnasta on julkaistu, ja ne jättivät käytännössä kaiken ohjeistusvastuun paikalliselle tasolle.
Piiri antaa alla olevat ohjeistukset konsultoituaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien tartuntatautien ylilääkäreitä.

Lippukunnat voivat toteuttaa kesän aikana leirejä, retkiä, purjehduksia ja vaelluksia normaalisti ilman henkilömäärärajoituksia, kunhan tapahtumassa pidetään kiinni siitä, että tapahtuman sisällä toimitaan 10–20 hengen toimintaryhmissä koko tapahtuman ajan.

Tässä toimintaryhmässä 1) ruokaillaan 2) majoittaudutaan ja 3) osallistutaan ohjelmaan.

Ohjelman toteuttajat saavat vaihtua, mutta toimintaryhmän pitää pysyä samana, eikä sitä saa sekoittaa tai muuttaa kesken tapahtuman. Toimintaryhmien välillä on huolehdittava turvaväleistä.

Tällä pyritään rajoittamaan mahdollisen tartunnan saajien/altistuneiden määrän rajaamista, mikäli joku tapahtumassa ollut sairastuisi.

Huomioitavaa kesän tapahtumissa:

Leireille, retkille ja purjehduksille osallistutaan vain täysin terveenä.

 • Jos lippukunnan kesätapahtuma on muualla kuin piirin alueella, tarkistakaa paikkakunnan koronaohjeet ja suunnitelkaa tapahtuma niitten mukaan.
 • Yleisiä ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa.
 • Kaikki toiminta suositellaan järjestämään ulkona.
 • Tapahtumiin osallistujista pidetään tarkkaa kirjaa, kuten toimintaryhmistä, ohjelmapisteiden vetäjistä ja telttaryhmistä (jotta jäljitystyö mahdollisessa altistumistilanteessa on helpompaa).

Jos tapahtuman osallistujalla todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita:

 • henkilö tulee ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen leiriltä on mahdollista
 • henkilön tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin
 • viestintäohjeita tällaisessa tilanteessa täältä.

Olettehan muistaneet tehdä ilmoituksen kesän tapahtumasta piirille?
Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet edellyttävät ilmoittamaan leireistä ja vaelluksista etukäteen piiritoimistolle.
Piirin nettisivuille on nyt luotu lomake, jonka täyttäminen on nopeaa ja helppoa.
Lomake löytyy täältä: Tapahtumailmoitus

Ulkomaanmatkat:
Ulkomaille suuntautuvan matkustamisen osalta tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa valtioneuvoston matkustussuositusta. Vaikka varsinaista rajoitusta ei olisi, ulkomaille matkustamista on syytä harkita tarkkaan. Suositukset löytyvät esimerkiksi ulkoministeriön sivuilta. Muistathan, että partiomatkoista pitää aina tehdä ilmoitus SP:n toimistolle.

Partiopiirin tapahtumat ja koulutukset  

Partiopiirin järjestämiin tapahtumiin tulee muutoksia. Ajantasaista tietoa löytyy piirin nettisivujen tapahtumakalenterista. Tapahtumiin jo ilmoittautuneille tiedotetaan muutoksista erikseen.  

Partiotoimistot palvelevat etänä

Partiotoimistot ovat kiinni toistaiseksi ja työntekijät etätöissä. Työntekijät tavoittaa sähköpostitse tai puhelimitse mape klo 10–16 

Hyvä muistaa

 • Ryhmänjohtajille on koottu hyviä käytännön vinkkejä sisältävä muistilista.
 • Huolellisista varotoimista huolimatta saattaa jollain lippukuntasi toimintaan osallistuneella ilmetä koronatartunta ja lippukuntalaisilla sen myötä altistumisia. Toiminta- ja viestintäohjeet löytyvät täältä.
 • Täysin riskitöntä tapahtumaa, isoa tai pientä, ei näinä aikoina pystytä järjestämään, pystytään vain tekemään tapahtuma em. ohjeiden avulla niin turvalliseksi kuin mahdollista. Tämä asia on hyvä niin toiminnan järjestäjien kuin osallistujienkin tiedostaa. Kenenkään ei ole pakollista osallistua toimintaan, jos kokee koronavirusriskin liian suurena.
 • Koronatilanteen muuttuessa partiopiiriltä luvassa päivittyviä ohjeita.

Suurkiitos teille kaikille, jotka näinä poikkeusaikoina mahdollistatte lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkumisen!

Jos herää kysymyksiä, kaipaatte tukea ja neuvoja tai lippukunnassa ilmenee koronavirustartunta, olkaa yhteydessä matalalla kynnyksellä toiminnanjohtaja Mari Kousa-Kuusistoon (mari.kousa-kuusisto@partio.fi, 045 630 7532).