Moninaisuus

Partiotoiminnan perusperiaatteena on, että jokainen on tervetullut mukaan. Lippukunnan johtajisto on vastuussa siitä, että jokainen voi osallistua yksilöllisistä ominaisuuksista riippumatta viikkotoimintaan, tapahtumiin ja leireille. Johtajien on tiedostettava lippukunnan jäsenten moninaisuus. Moninaisuudella tarkoitetaan ihmisten välisiä eroja muun muassa terveydessä, kielessä, uskonnossa, seksuaalisuudessa ja sosioekonomisessa asemassa. Muistamme, että emme voi aina etukäteen tietää esimerkiksi kaikkien osallistujien kykyä liikkua ja osallistua toimintaan.  Tämän sivun liitteenä on lippukunnille tekemämme Moninaisuusluuppi, jonka kanssa on hyvä arvioida oman lippukunnan moninaisuusasenteita.

Moninaisuusluuppi lippukunnille (pdf)

Moninaisuuden leiripaketti lainaan

Yhteiseen partioon -hanke on tuottanut syksyllä 2018 Moninaisuuden leiripaketin, joka on varattavissa Varaanista erilaiseen partiokäyttöön. Turun toimistolta on haettavissa kolme pakettia ja Porissa kaksi.

Moninaisuuden leiripaketti on tarkoitettu kaikkien partiolaisten käyttöön. Lippukunnat voivat lainata sitä omiin tapahtumiinsa, koloiltoihinsa tai retkillensä. Piiriluottikset voivat käyttää pakettia esimerkiksi koulutuksissa ja muissa tapahtumissa.

Paketti sisältää 13 valmista moninaisuusaiheista aktiviteettia ohjeineen ja tarvikkeineen. Se on siis helppokäyttöinen valmis ohjelmapaketti, joka sisältää tekemistä kaikille ikäkausille. Toivomme, että leiripaketin avulla voidaan käsitellä partiolaisten moninaisuutta helposti ja hauskasti. Aktiviteettien ohjeet ja kaikki niissä tarvittavat varusteet löytyvät yhdestä kannellisesta muovilaatikosta. Erilaisista moninaisuuteen liittyvistä tehtävistä voi koota vaikkapa useamman koloillan, rastikierroksen tai retken iltaohjelmat. Tekemällä paketin sisältämiä aktiviteetteja, ryhmän jäsenet toteuttavat Yhteiseen partioon -toimintamerkin!

 • Aloita tästä
 • Alkuleikki
 • Arvohuutokauppa
 • Ennakkoluulojana
 • Hyttikavereita
 • Jos minulta puuttuisi..
 • Mitä partio maksaa
 • Puuttuva palanen
 • Rahat tasan
 • Stereotypiabingo
 • Viesti perille
 • Äänekäs jalkapallo
 • Kielentuntijuus äänitteet
 • Zoomailua

Tulosta tästä leiripaketin ohjelmat!