Esimerkkiaktiviteetit – Vaeltajat ja aikuiset

Merkkiin liittyvä aktiviteetti voi olla mitä tahansa partio-ohjelmaan sopivaa. Teen -osiossa tehdään jotain yhdessä esimerkiksi päivän hyvä työ. Opin -osiossa opetellaan jokin uusi taito, jonka voi myös opettaa eteenpäin. Menen -osiossa mennään yhdessä luontoon tai muuhun kohteeseen. Innostun -osiossa on tarkoitus tehdä jotain, mikä kasvattaa ryhmän yhteisöllisyyttä.

Jokaiselle ikäkaudelle on mietitty kolme esimerkkiä toteutustavasta. Esimerkit mukailevat ikäkausien partio-ohjelmien aktiviteetteja  – kannattaa siis hyödyntää ne muun toiminnan suunnittelussa. Merkin saamiseksi jokaisesta teemasta tehdään vähintään yksi aktiviteetti. Aktiviteettien soveltaminen ja omien aktiviteettien keksiminen on sallittua!

Somessa merkin aktiviteettien tekemisestä kannattaa kertoa tunnisteella #HeittäydyPartioon. Samalla voimme jakaa toinen toisillemme vinkkejä siitä, millä kaikilla tavoilla partioon voi heittäytyä.

Vaeltajat ja aikuiset

Teen 

 • Kokeilemme uutta harrastusta, esimerkiksi liikunta- tai kädentaitoharrastusta. 
 • Osallistumme kehitysyhteistyöhankeeseen. 
 • Toimin esimerkkinä ympäristöasioissa. Vastaan, että jokin tapahtuma tuotetaan ympäristövastuullisesti tai koulutan ympäristövastuullisuudesta. 

Opin 

 • Tutustumme planetaariseen ruokavalioon, valmistamme kolmen ruokalajin aterian sitä noudattaen ja syömme sen yhdessä. 
 • Opetamme erätaidon, esimerkiksi rakovalkean teon toiselle ikäkaudelle. 
 • Opettelen uuden ensiaputaidon, esim. sydäniskurin käyttämisen. 

Menen 

 • Teemme viikonlopun mittaisen retken tai purjehduksen meille uuteen kohteeseen. 
 • Tutustumme, mitä luonnon antimia voimme käyttää ravinnoksi ja käytämme niitä ruuan valmistuksessa.   
 • Vierailemme mielenkiintoisessa luonto- tai retkikohteessa. 

Innostun 

 • Osallistumme piirin tai SP:n järjestämään tapahtumaan. 
 • Tutustumme erilaisiin tapoihin harrastaa partiota. 
 • Verkostoidumme somessa toisen maan partiolaisten kanssa.