Laajennettujen valiokuntien kokoukset II/2021

Laajennettujen valiokuntien kokoukset

Jotta partiotoimintaa voidaan kehittää ja lippukuntia tukea tasalaatuisesti, on keskusjärjestössä ja piireissä sama toiminnallinen rakenne, jota kutsutaan yhteneviksi toiminnanaloiksi. Keskusjärjestön ja piirien yhteneviin toiminnanaloihin kuuluvat valiokunnat (aluevaliokunta, kasvatusvaliokunta, vapaaehtoistuen valiokunta, viestintä- ja markkinointivaliokunta ja yhteiskuntasuhteiden valiokunta) järjestävät laajennettuja valiokunnan kokouksia.

Laajennettu valiokunta sopii toiminnanalan sisäisistä, piirien ja keskusjärjestön, yhteisistä tavoitteista. Keskusjärjestön valiokunta valmistelee puheenjohtajansa johdolla laajennettujen valiokuntien kokoukset ja huolehtii siitä, että laajennetun valiokunnan käsittelyn tulokset toteutuvat toiminnanalalla. Laajennuihin valiokuntiin osallistuvat siis Suomen Partiolaisten luottamushenkilöinä toimivat valiokuntien jäsenet sekä piirien nimittämätä edustajat. Suomen Partiolaiset maksaa yhden piiriedustajan kokouskulut kuhunkin valiokuntaan.

Laajennettujen valiokuntien tapaamisenkokousmateriaali julkaistaan Jemmassa > Toiminnanalat > Järjestön johto> Laajennettujen valiokuntien tapaamiset