L-SP Syyskokous 2023

Tervetuloa Lounais-Suomen Partiopiirin syyskokoukseen 28.10.2023 klo 12.00

Kokouksen teknisenä fasilitointipaikkana toimii Turun Partiotoimisto. Kaikki kokousedustajat osallistuvat etänä. Käytettävissä on oltava tietokone, tabletti tai älypuhelin sekä verkkoyhteys.

Liity tästä kokoukseen: Liity


Kokousasiat
Piirihallitus on lisäksi päättänyt, että jokaisen lippukunnan tulee, erikseen lippukuntiin lähetettävän ohjeen mukaan, toimittaa kokousedustajiensa valtakirja sähköisesti 22.10.2023 mennessä. 26.10.2023 mennessä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n mukaiset asiat

Syyskokouksen tehtävänä on:
1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
4. Valita neljä ääntenlaskijaa.
5. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
6. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.
7. Valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää keskuudestaan
vastuuhenkilön.
8. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat
    - KHT-yhteisön valinta kuluvalle vuodelle 2023

Mitä lippukunnan pitää tehdä?

Vilkaise liitteenä oleva "Ohjeita lippukunnalle" ja ilmoittakaa kokousedustajanne ajoissa, 26.10.2023 mennessä.

Tutustukaa kokousmateriaaleihin

1. Esityslista
2. Esitys menettelytapasäännöksi
3. Toimintasuunnitelma ja talousarvio
4. Valtakirja
5. Äänimäärät
6. Ohjeita lippukunnalle


Jos teillä herää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista, etätoteutuksesta tai
esimerkiksi valtakirjojen toimituksesta, piirinjohtaja Anni Raiko ja hallintokoordinaattori Ida Arminen
vastaavat oikein mielellään.

Anni Raiko, anni.raiko@partio.fi
Ida Arminen, ida.arminen@partio.fi tai 0449016593