L-SP SPR Ensiapukurssi EA1

SPR Ensiapukurssi EA1®

 15.–16.4., pohjoinen  VIP 31.1. 

Huom! Kurssi pidetään osittain etänä: Lauantaina etäkoulutus ja sunnuntaina lähikoulutus Rauman partiotalolla klo 9-n. 16.30.


Kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen ensiapukurssi, jonka laajuus on 16 oppituntia.

Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin (etunimi, sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä postiosoite, mikäli haluat fyysisen korttitodistuksen), josta peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vuonna 2023 on 13,5 €. Rekisteröinti on pakollista.

Kurssin jälkeen saat kurssitodistuksen sähköisenä mobiilitodistuksena. Myös perinteinen korttitodistus on mahdollista saada - sen hinta on 3,50 €, joka lisätään kurssin lopulliseen hintaan.

Hinta 60 € / hlö + rekisteröintimaksu (ja korttimaksu, jos haluat fyysisen kortin)

Turvallisuusjaosto, ensiapuryhmä, Tiina Harkia, tiina.harkia@partio.fi

Samoaja;Vaeltaja;Aikuinen;
Tapahtumassa huomioidaan seuraavatHelppo tulla -kriteerit: 

Hyvä olla

Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niinselkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiathuomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekäruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

Raha

Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajanosallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksiakattava maksu.

Liikkuminen

Sähköpyörätuolin, -mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjollasähköä. Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjollavaihtoehto.

Hygienia

Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa. Tapahtumassa onmahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa.

Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saatarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassaja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitystenkuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Sisätiloissa jakulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla. Tapahtumassaei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai josjossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. Opaskoiran voitarvittaessa ottaa mukaan. Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmilleon tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Pelkästäänkuuloaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Hajuaisti

Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaidenhajusteiden käyttöä. Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonostituulettuvissa tiloissa. Pelkästään hajuaistin varassa toimiville ohjelmille ontarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myösheille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma- taimuun kielen tulkin mukaan.

Lapsiperhe

Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia. Tapahtumassaon mahdollisuus lämpimään pesuveteen.

Ohjelma

Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittäätarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Ohjelma on sukupuolisensitiivistä(oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla oleviaohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssailmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavistajärjestelyistä. 

Digitaalinen saavutettavuus

Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstitkertovat linkin kohteesta. Nettisivu tai sovellus toimii kaikillatavanomaisilla laitteilla ja selaimilla. Nettisivuja on mahdollista käyttäämyös ilman hiirtä. Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä. Käytetyt värit javäriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiäkäyttämästä palvelua. Aikarajoitteisissa toiminnallisuuksissa on varatturiittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää?

Tiina Harkia, Tiina.harkia@partio.fi