L-SP SPR Ensiapukurssi EA1

 


Tällä tapahtumalla on Helppo tulla -tunnus, alta voit lukea tapahtuman saavutettavuudesta.

 


 

SPR Ensiapukurssi EA1®

28.–29.10., etelä, VIP 31.5. Koko kurssilähiopetuksena, yöpymismahdollisuus.

Kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen ensiapukurssi, jonka laajuus on 16oppituntia.

Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin (etunimi, sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä postiosoite, mikäli haluat fyysisen korttitodistuksen), josta peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu on 13,5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista.

Kurssin jälkeen saat kurssitodistuksen sähköisenä mobiilitodistuksena. Myös perinteinen korttitodistus on mahdollista saada - sen hinta on 3,50 €, joka lisätään kurssin lopulliseen hintaan.

Kurssi on suunnattu erityisesti L-SP:n lippukuntien jäsenille. Jos kurssi on täynnä, kurssille otetaan maksimissaan kaksi osallistujaa per lippukunta. Ilmoitattehan lippukuntalaistenne sijaluvun ”jonossa”, jos teiltä on ilmoittautujia enemmän kuin kaksi.

Hinta 60 € / hlö + rekisteröintimaksu (ja korttimaksu, jos haluat fyysisen kortin)

Turvallisuusjaosto, ensiapuryhmä, Tiina Harkia, tiina.harkia@partio.fi

Samoaja;Vaeltaja;Aikuinen;


Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla

Tapahtumantoimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana

Ruoka

Osallistujienruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa

Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa

Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen

Avustajanosallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu

Liikkuminen

Sähköpyörätuolin,-mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä

Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto

Hygienia

Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa

Tapahtumapaikansisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja

Lepo ja yöpyminen

Tapahtumassa on yöhiljaisuus

Kaikilla (myös yövuoroa tehneillä) on mahdollisuus riittävään uneen

Uniapnealaitteelle tai vastaavalle on tarjolla sähköä

Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua

Osallistuja voitapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä

Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä

Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit

Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti

Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla

Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon

Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto

Kuuloaisti

Pelkästään kuuloaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto

Hajuaisti

Tapahtumanosallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä

Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa

Pelkästään hajuaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunnepartioslangia

Osallistuja voiottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan

Lapsiperhe

Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia

Tapahtumassa on mahdollisuus lämpimään pesuveteen

Katsomus

Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoista uskonnotonta ohjelmaa

Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan

Ohjelma

Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa

Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja)

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Markkinoinninyhteydessä kerrotaan, jos johonkin ei pääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtuma on puussa, tms

Ilmoittautumisenyhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista

Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä

Digitaalinen saavutettavuus

Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä

Linkkitekstitkertovat linkin kohteesta

Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla

Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä

Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä

Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiä käyttämästä palvelua

Aikarajoitteisissatoiminnallisuuksissa on varattu riittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä

Lisätietojasaavutettavuudesta antaa:

Tiina Harkia