L-SP SaapasSaariÄssis

 

Tällä tapahtumalla on Helppo tulla -tunnus, alta voit lukea tapahtuman saavutettavuudesta.


 

SaapasSaariÄssis

1. osa: 11.–13.8., Ahtela, Sauvo
2. osa: 6.–8.10., Rihtniemi, Reila

VIP 31.5.2023


Voihan Saapas! Nyt seuraa runo saaresta.

Ö ö hö ö hö ös mö. 

SaapasSaariÄssiksen sisältö on kutakuinkin tällaista, suomeksi.

Ässiksellä pääset vahvistamaan ryhmänjohtajataitojasi ja samalla saat vinkkejä partioarkeesi. Ässis eli jatko-ROK on tarkoitettu toisen ja kolmannen vuoden samoajille, joiden ROK:n suorittamisesta on mielellään vuosi. Ässis on kahden viikonlopun kokonaisuus, jolle voit osallistua vain kerran. 

Tapahtuman sijainti ei ole täysin esteetön. Mikäli herää kysymyksiä, keskustele tapahtuman johtajien kanssa. Tapahtuman maksimiosallistujamäärä on 30 henkilöä. Kurssille valitaan ikäjärjestyksessä, sillä kurssissa on yläikäraja. 

Hinta: 95 € / hlö

Samoajajaosto, Iida Parvinen, iida.parvinen@partio.fi ja Maija Järnfors, maija.jarnfors@partio.fi Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään
Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon
Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana
Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin
Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa

Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa
Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa
Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse

Raha
Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen
Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen

Liikkuminen
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella
Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto

Hygienia
Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa
Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja
Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa

Lepo ja yöpyminen
Tapahtumassa on yöhiljaisuus
Kaikilla (myös yövuoroa tehneillä) on mahdollisuus riittävään uneen
Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen / pimeään tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi tai jos aistit ylikuormittuvat
Perustellusta syystä on mahdollisuus yksin nukkumiseen
Uniapnealaitteelle tai vastaavalle on tarjolla sähköä

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua
Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä
Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä

Näköaisti
Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit
Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti
Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla
Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon

Kuuloaisti
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä
Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia

Hajuaisti
Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä
Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia
Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin- tai englanninkielellä
Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen
Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan

Katsomus
Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoista uskonnotonta ohjelmaa
Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan

Ohjelma
Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin
Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa
Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä
Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja)
Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat

Markkinointi ja ilmoittautuminen
Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan
Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin ei pääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtuma on puussa, tms
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä

Digitaalinen saavutettavuus
Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä
Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta
Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla
Nettisivua tai sovellusta on mahdollista lukea myös ruudunlukuohjelmilla, näytönsuurentajilla, koneluentana ja muilla avustavilla teknologioilla
Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä
Sisällöistä on olemassa käyttäjien kannalta tärkeimmät kieliversiot
Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä
Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiä käyttämästä palvelua
Aikarajoitteisissa toiminnallisuuksissa on varattu riittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä

Lisätietoja saavutettavuudesta antaa:
Iida Parvinen, iida.parvinen@partio.fi & Maija Järnförs maija.jarnfors@partio.fi