L-SP Rastipäällikkökoulutus

 Rastipäällikkökoulutus

20.-21.1.2023, HUOMAA MUUTTUNUT AJANKOHTA!

Onko lippukunnallasi tai alueellasi kisat tulossa?

Kouluttaudu rastipäälliköksi ja ansaitse samalla opintopisteitä!

Koulutuksen jälkeen osaat määritellä partiotaitokilpailujen perusidean, järjestää mielekkäitä kilpailutehtäviä sekä ohjata rastin toimintaa erilaisissa kisoissa.

Lue lisää: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/taitokoulutus/kisakoulutus/rastipaallikkokoulutus/

Tämä koulutus on esitietosuositus JTMK-kurssille. Koulutus järjestetään järjestelytoimikuntakoulutuksen yhteydessä perjantaina, joten ilmoittautumalla molempiin saat kattavan käsityksen kilpailujen järjestämisestä.

Hinta: 18€ / hlö

Aikuinen;Vaeltaja; samoaja

VIP 18.12.

Kilpailujaosto, Maria Sankari, maria.sankari@partio.fi kilpailujaosto@lounaissuomenpartiopiiri.fi
Tapahtumassa huomioidaan seuraavatHelppo tulla -kriteerit: 


Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainenvoi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiathuomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekäruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.

Liikkuminen

Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisillakulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella.

Lääkitys ja ensiapu

Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa jakiireettä.

Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitystenkuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti.

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä.

Hajuaisti

Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonostituulettuvissa tiloissa.

Ohjelma

Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertookenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat. Jos tapahtumaan liittyy materiaalia,johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin.Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiäja pyytää lisätietoa.

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää?

Maria Sankari, maria.sankari@partio.fi