L-SP PimiÄssä

 


Tällä tapahtumalla on Helppo tulla -tunnus, alta voit lukea tapahtuman saavutettavuudesta.

 


 

PimiÄssä

24.–26.11., Pimeässä, VIP 30.9.

Oletko nokturnaalinen? 
Pelkäätkö pimeää? 
Oliko ennen kaikki paremmin?

Olet lämpimästi tervetullut epämukavuusalueellesi, muuten jäät pimentoon.
Hintaan sisältyy lyhytterapiaa. Voit ottaa mukaan rohkeimman tuntemasi EVP:n!

Majoitusrakennus sisältää mukavuudet, kuten seinä, katto ja mahdollisesti lemmikkieläimiä.

Tapahtuma on suunnattu samoajaikäisille!
Hinta: 70 € / hlö

Maksimi osallistujamäärä 25

Samoajajaosto, Antti-Jussi Virtanen antti.virtanen@partio.fi ja Jenni Pohjonen jenni.pohjonen@partio.fi 
Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään
Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon
Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana
Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa
Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin

Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa
Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa
Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse

Raha
Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen
Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu
Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen

Liikkuminen
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella

Hygienia
Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa

Lepo ja yöpyminen
Perustellusta syystä on mahdollisuus yksin nukkumiseen
Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen / pimeään tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi tai jos aistit ylikuormittuvat

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua
Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä
Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä

Näköaisti
Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon
Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan
Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto

Kuuloaisti
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä
Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia
Pelkästään kuuloaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto

Hajuaisti
Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä
Pelkästään hajuaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia
Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä
Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin- tai englanninkielellä

Katsomus
Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoista uskonnotonta ohjelmaa
Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan

Ohjelma
Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat
Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin
Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa
Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja)

Markkinointi ja ilmoittautuminen
Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan
Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin ei pääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtuma on puussa, tms
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä

Digitaalinen saavutettavuus
Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä
Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta

Lisätietoja saavutettavuudesta antaa:
tapahtuman johtajat