L-SP Partion Online-vanhempainilta

Uusi linkki iltaan:

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM1ODU5YzUtY2FjMy00NWVhLWI0MmItNGUxNWRjOTA4ODFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%22dad3638f-714c-4bd9-9a0b-ff4062170264%22%7d

Vanhempainilta on tarkoitettu kaikkien partiolaisten kotiväelle, mutta erityisesti sitä suositellaan syksyllä partioon liittyneiden tai sitä harkitsevien lasten ja nuorten huoltajille.
Illan aikana kerrotaan yleisesti partiosta ja sen käytännöistä. Omasta lippukunnasta saa tarkemmin tietoa oman ryhmän toiminnasta ja aikatauluista. Syksyllä järjestetään kaksi samansisältöistä iltaa. Vanhempainillan järjestää Lounais-Suomen Partiopiiri.

Tervetuloa kuulemaan lisää partiosta!

Uusi linkki lisätty 1756 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM1ODU5YzUtY2FjMy00NWVhLWI0MmItNGUxNWRjOTA4ODFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%22dad3638f-714c-4bd9-9a0b-ff4062170264%22%7d