L-SP Nettisivut kuntoon -työpaja

Tällä tapahtumalla on Helppo tulla -tunnus, alta voit lukea tapahtuman saavutettavuudesta.


Onko lippukuntasi nettisivut kunnossa? Kuinka vanhaa niissä oleva tieto on?

Ei hätää, sillä nyt sinulla on mahdollisuus päästä päivittämään lippukuntasi nettisivut ohjatusti yhdessä muiden kanssa. 

Työpajassa käydään läpi millaista sisältöä nettisivuilta pitäisi löytyä sekä opastetaan WordPress -pohjaisten nettisivujen käyttöön.Työpajassa pääset itse avun kanssa pistämään lippukuntasi nettisivut kuntoonsyksyä varten.

Työpajaan tarvitset:

- Tietokoneen

- Nettisivut ja tunnukset sinne

- Yleistiedot lippukunnasta

Jos nettisivuja ei vielä löydy, niin tilaa partion tarjoama valmis nettisivuratkaisu ja tule työpajaan tekemään sivut valmiiksi!

Työpaja on napakka paketti ja sen kesto on noin kaksituntia.

Ilmainen

VIP 16.7.

Kenelle sopii: Nettisivuvastaavat, viestintävastaavat,tiedottajat, johtokolmikot ja hallituksen jäsenet

Lisätietoa: Jarita Iljamo, jarita.iljamo@partio.fi ja Satu-Maija Kaunisto, 050 312 9428, satu-maija.kaunisto@partio.fi
Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -tunnuksen kriteerit:

Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossajokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa jatiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen. Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Liikkuminen

Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella. Tapahtumaympäristössä voi liikkua pyörätuolilla, sähkömopolla, rollaattorilla ja vastaavalla tai liikkumiseen saa apua. Portaista löytyy kaide, josta voi ottaa tukea. Sähköpyörätuolin,-mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä.

Hygienia

Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa. Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.

Lääkitys- ja ensiapu

Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti

Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla. Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä taivoimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Ohjelma

Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin. Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista.

Kenen kanssa ilmoittautuja voi tarvittaessa keskustellaerityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä?

Jarita Iljamo, jarita.iljamo@partio.fi