L-SP JOTA-JOTI Turku 2023

L-SP JOTA-JOTI Turku 2023

21.10.2023, Turku

JOTA-JOTI on maailman suurin vuosittainen partiotapahtuma. Osallistujia on kaikkialta maailmasta useita miljoonia. Piirin radiokerho OH1AS järjestää tapahtuman Turussa. Tapahtumassa on hyvät edellytykset pitää yhteyksiä muihin partioasemiin niin Suomeen kuin ulkomaille. Sinun ei tarvitse olla radioamatööri tai radiopartiolainen osallistuaksesi tapahtumaan. Tarjolla myös mielenkiintoista oheisohjelmaa. Event program/guidance is accessible also in English. 

Tapahtuma on ilmainen, otathan omat eväät!

Lisätietoja tapahtuman johtajalta/more information from event lead, Saku Elovaara, saku.elovaara@partio.fi tai Whatsap/SMS 0505846171Tapahtumassa on huomiotu seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.
Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. 
Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.
Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa.
Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.
Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa.
Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.
Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.
Raha
Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.
Maksuvapautus- tai stipendimahdollisuuksista on viestitty avoimesti.
Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.
Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen.
Liikkuminen
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella.
Hygienia
Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.
Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa.
Lepo ja yöpyminen
Tapahtumassa on yöhiljaisuus.
Kaikilla (myös yövuoroa tehneillä) on mahdollisuus riittävään uneen.
Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen / pimeään tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi tai jos aistit ylikuormittuvat.
Uniapnealaitteelle tai vastaavalle on tarjolla sähköä.
Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua.
Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.
Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.
Näköaisti
Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.
Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.
Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.
Kuuloaisti
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.
Pelkästään kuuloaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.
Hajuaisti
Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa.
Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia.
Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin- tai englanninkielellä.
Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen.
Opasteissa, viitoissa ja ohjeissa on kuvia ja merkkejä erityisesti heikosti lukevien tai suomea osaamattomien tueksi.
Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.
Lapsiperhe
Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia.
Katsomus
Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan.
Ohjelma
Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat.
Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin.
Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.
Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä.
Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).
Markkinointi ja ilmoittautuminen
Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan.
Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin ei pääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtuma on puussa, tms.
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista.
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.
Digitaalinen saavutettavuus
Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta.
Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä. Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiä käyttämästä palvelua.
Aikarajoitteisissa toiminnallisuuksissa on varattu riittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.
Lisätietoja saavutettavuudesta antaa:
Saku Elovaara