L-SP Hätäensiapukurssi (4h) verkkokurssi

SPR Hätäensiapukurssi 4t®

6.5., Porin partiotoimisto, klo 11–15, 

Kurssi toimistolla peruttu, ilmoittautuneille tarjottu verkkokurssimahdollisuus

VIP 2.4.


Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen hätäensiapukurssi, jolla voit yhden kerran kerrata voimassa olevan EA1 taiEA2-kurssin. Mikäli haluat kerrata SPR Ensiapukurssin EA1® tai SPR Ensiapukurssin EA2®, vanhan kurssin on oltava voimassa, kun osallistut SPR Hätäensiapukurssille 4t®.

Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin (etunimi, sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä postiosoite, mikäli haluat fyysisen korttitodistuksen), josta peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vahvistetaan kurssikirjeen yhteydessä(vuonna 2023 se on 13,5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista.

Kurssin jälkeen saat kurssitodistuksen sähköisenä mobiilitodistuksena. Myös perinteinen korttitodistus on mahdollista saada - sen hinta on n. 3,50 €, joka lisätään kurssin lopulliseen hintaan.

Hinta: 18 € / hlö + rekisteröintimaksu (ja korttimaksu, jos haluat fyysisen kortin)

Turvallisuusjaosto, ensiapuryhmä, Tiina Harkia,  tiina.harkia@partio.fi

Samoaja;Vaeltaja;Aikuinen;
Tapahtumassa huomioidaan seuraavatHelppo tulla -kriteerit: 


Hyvä olla

Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niinselkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen. Avustajanosallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuukustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Liikkuminen

Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisillakulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella. Sähköpyörätuolin,-mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä. Liikkumista edellyttävilleohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Hygienia

Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa. Tapahtumapaikansisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiätai eläviä kasveja.

Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saatarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassaja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitystenkuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Tapahtumassa ei olekirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakinosuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. Opaskoiran voi tarvittaessaottaa mukaan. Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmille ontarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Pelkästäänkuuloaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Hajuaisti

Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaidenhajusteiden käyttöä. Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonostituulettuvissa tiloissa. Pelkästään hajuaistin varassa toimiville ohjelmille ontarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myösheille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma- taimuun kielen tulkin mukaan.

Lapsiperhe

Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia. Tapahtumassaon mahdollisuus lämpimään pesuveteen.

Ohjelma

Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritäesimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssailmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopiatarvittavista järjestelyistä. 

Digitaalinen saavutettavuus

Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteillaja selaimilla. Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä. Kieli onymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta. Toimintojaei ilmaista pelkällä värillä. Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estäesimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiä käyttämästä palvelua. Aikarajoitteisissatoiminnallisuuksissa on varattu riittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää?

Tiina Harkia, Tiina.harkia@partio.fi