L-SP Ensiapukurssi EA2


SPR Ensiapukurssi EA2®

18.3. klo 10–18, etelä, VIP 31.1.

Ensiavun jatkokurssilla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Kurssilla käydään läpi mm. hätäensiapu, vammojen tutkiminen ja niiden ensiapu, hypotermia sekä harjoitellaan erilaisia tilanteita. Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen EA2-kurssi, jonka laajuus on 8 oppituntia. Kurssille voi osallistua vain, jos SPR Ensiapukurssi EA1®on voimassa. Todistuksen voimassaolo tarkistetaan ennen kurssin alkua.

Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin (etunimi, sukunimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä postiosoite, mikäli haluat fyysisen korttitodistuksen), josta peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vuonna 2023 on 13,5 €. Rekisteröinti on pakollista.

Kurssin jälkeen saat kurssitodistuksen sähköisenä mobiilitodistuksena. Myös perinteinen korttitodistus on mahdollista saada - sen hinta on 3,50 €, joka lisätään kurssin lopulliseen hintaan.

Hinta 18 € / hlö + rekisteröintimaksu (ja korttimaksu, jos haluat fyysisen kortin)

Turvallisuusjaosto, ensiapuryhmä, Tiina Harkia,  tiina.harkia@partio.fi

Samoaja;Vaeltaja;Aikuinen;
Tapahtumassa huomioidaan seuraavatHelppo tulla -kriteerit: 

Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainenvoi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Tapahtuman toimintatavatohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaatoimia muiden mukana.

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiathuomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekäruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen. Avustajanosallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuukustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Liikkuminen

Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisillakulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella. Liikkumistaedellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saatarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassaja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitystenkuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Sisätiloissa jakulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla. Tapahtumassaei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai josjossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. Opaskoiran voitarvittaessa ottaa mukaan. Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmilleon tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Hajuaisti

Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaidenhajusteiden käyttöä. Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonostituulettuvissa tiloissa.

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myösheille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma- taimuun kielen tulkin mukaan.

Lapsiperhe

Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia. Tapahtumassaon mahdollisuus lämpimään pesuveteen.

Ohjelma

Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittäätarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Jos tapahtumaan liittyymateriaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaanhyvissä ajoin. Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritäesimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennenilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykötapahtumaan osallistumaan. Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho,jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta jasopia tarvittavista järjestelyistä. 

Digitaalinen saavutettavuus

Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstitkertovat linkin kohteesta. Nettisivu tai sovellus toimii kaikillatavanomaisilla laitteilla ja selaimilla. Nettisivuja on mahdollista käyttäämyös ilman hiirtä. Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä. Käytetyt värit javäriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiäkäyttämästä palvelua. Aikarajoitteisissa toiminnallisuuksissa on varatturiittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää?

Tiina Harkia, tiina.harkia@partio.fi