PERUTTU – L-SP Aikuisluotsiretki

Tällä tapahtumalla on Helppo tulla -tunnus, alta voit lukea tapahtuman saavutettavuudesta.

 


 


Hei aikuisluotsi!

Pakkaa retkireppusi ja lähde luontoon kanssamme viettämään hetki aikaa aikuisluotsiasioiden merkeissä. 

Retken aikana voimme vaihtaa kuulumisia, vinkkejä ja hyviä kokemuksia aikuispartiotoiminnan tukemisesta. Luvassa on myös vertaistukea sitä kaipaaville.  

Aikuisluotsiretken tavoitteena on tukea lippukuntia, joilla on jo aktiivista aikuispartiotoimintaa sekä lippukuntia, jotka vasta miettivät aikuistoiminnan aloittamista. Tapahtuma soveltuu siis myös aikuisluotsin pestistä kiinnostuneille. 

Tapahtuma on matalan kynnyksen retki, joten voit tulla paikalle sellaisena kuin olet. 

Aikuisluotsiretki kestää noin 2–3 tuntia ja tarkempi sijainti ilmoitetaan ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa. 

Ilmainen 

VIP 31.1. 

Aikuis- ja luottisryhmä, Kati Haapasalo, 040 577 0559, kati-marika.haapasalo@partio.fi ja Päivi Jouste, 045 1341 691, paivi.jouste@partio.fiTapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit: 

Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin. 

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.

Raha

Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.

Liikkuminen

Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella. Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.

Näköaisti

Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin- tai englanninkielellä. Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen. Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Katsomus

Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan.

Ohjelma

Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin. Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä. 

Digitaalinen saavutettavuus

Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla. Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä. Sisällöistä on olemassa käyttäjien kannalta tärkeimmät kieliversiot.

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää?

Päivi Jouste, 0451341691, paivi.jouste@partio.fi