L-SP Taoston jäsen

Taoston jäsenenä osallistut taoston kokouksiin noin kerran kuussa ja olet mukana ideoimassa ja toteuttamassa piirin majakoita. Jaoston jäsenenä sinulla on mahdollisuus tukea alueita tarpojien taitopäivien toteuttamisessa ja olla mukana muidenkin piirin tapahtumien toteuttamisessa. Sinulla on myös mahdollisuus päästä kouluttamaan piirin luotsikoulutuksiin. Kouluttamiseen ja tapahtumiena järjestämiseen perehdytetään vähitellen ensimmäisen vuoden aikana. Pesti kestää kaksi vuotta. Pesti vie aikaa vähintään kaksi tuntia kuukaudessa. Voit itse määritellä kuinka paljon enemmän haluat ja pystyt käyttämään aikaa jaostotoimintaan.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Taoston jäseneltä toivotaan kykyä heittäytyä uusiin haasteisiin. Lisäeduksi katsotaan hullujenkin ideoiden saaminen ja yritys ja into toteuttaa niitä erilaisissa tarpojien tapahtumissa. Taoston jäseneltä edellytetään kykyä ottaa vastuuta ja hoitaa lupaamansa tehtävät. Liian vakavamieliset eivät pärjää meidän kanssamme.
Pesti ei edellytä aiempaa kokemusta tarpojista.

Lisätiedot

Kutsumme sopivat henkilöt pestikeskusteluun heti hakemuksen saavuttua.

Täytä hakemus