Repolaisen päätoimittaja

  • Piirilehden päätoimittaja vastaa piirilehti Repolaisen sisällöstä, suunnittelee lehden sisällön yhdessä muun toimitusjaoston kanssa ja vastaa toimitusjaostosta yhdessä jaoston puheenjohtajan kanssa.
  • Päätoimittaja vastaa kirjoittajien ja kuvaajien hankinnasta lehden jutuille ja yhteydenpidosta heihin ja huolehtii siitä, että lehteen tulevat materiaalit ovat ajoissa taittajalla.
  • Päätoimittaja päättää lehden lähettämisestä painoon.
  • Päätoimittaja osallistuu jaoston kokouksiin (neljästi vuodessa)
  • Päätoimittaja kuuluu piirin viestintä- ja markkinointiryhmään, jonka kokouksiin jäsenet osallistuvat noin kymmenen kertaa vuodessa

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

  • Sinulla on jo aiempaa kokemusta lehtien parissa työskentelystä, kuten jutun kirjoittamisesta
  • Olet ollut partiolainen jo ainakin kaksi vuotta
  • Kirjoitat sujuvaa suomea ja tarvittaessa osaat ottaa myös painokelpoisia kuvia lehteen
  • Kanssasi on helppo tehdä yhteistyötä ja tulla toimeen

Lisätiedot

Lisätietoja saa viestintä- ja markkinointiministeriltä
Noora Kankare, puh 0451233655

Täytä hakemus