Moninaisuusjaoston jäsen

Moninaisuusjaosto hakee taas lisää jäseniä jaostoonsa! Jaostossa jäsenet pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan moninaisuuteen liittyviä koulutuksia, avustamaan tapahtumia ja muita jaostoja moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, ja osallistumaan moninaisuustapahtumiin edustaen piiriä.

Jaoston tehtävänä on pitää yllä moninaisuusosaamista piirissä ja tarjota koulutuksia osaamisen kehittämiseen. Piirin sisällä jaosto toimii asiantuntijaroolissa, josta saa tukea moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja kannustusta moninaisen toiminnan kehittämiseen.

Jaostolaisen rooli voidaan tehdä jokaiselle sopivaksi. Perustoimintaan eli kokouksiin osallistumisen lisäksi voi osallistua omien aikataulujen mukaan tapahtumien ja koulutusten suunnitteluun. Kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi, vaan jaosto on paikka jäsenien kasvulle. Omalla mielenkiinnolla moninaisuuden kysymyksiä kohtaan pääsee jo pitkälle.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vaatimuksena on vain kiinnostus moninaisuuden teemoja kohtaan (esim. tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, esteettömyys, monikielisyys, sisupartio, mielenhyvinvointi, sateenkaaripartio jne.).

Mikäli aiempaa kokemusta tai näkemystä löytyy, se katsotaan ehdottomasti eduksi.

Lisätiedot

Kysymyksissä saa olla reippaasti yhteydessä moninaisuusjaoston puheenjohtajaan
Aletta Kemppainen
aletta.kemppainen@partio.fi
Teams: @aletta.kemppainen

Täytä hakemus