Lippukuntavalmentaja

Lippukuntavalmentaja on piiriluottis, joka toimii hyvin lähellä lippukuntia. Lippukuntavalmentaja on osa oman alueensa aluetiimiä ja tukee yhdessä muun tiimin kanssa lippukuntien avainjohtajia: lippukunnanjohtajaa, pestijohtajaa ja ohjelmajohtajaa pestissään.

Aluetiimi tuntee alueen lippukunnat ja niiden tilanteen. Lippukuntavalmentajan vastinparina lippukunnassa toimii lippukunnanjohtaja, joka johtaa lippukuntaa, sen hallintoa ja resursseja.

Lippukuntavalmentaja toimii sekä valmentamalla lippukunnanjohtajia johtajapestissään henkilökohtaisesti että pitämällä aluetapaamisia, joissa lippukunnanjohtajat verkostoituvat ja saavat tukea ja koulutusta pestiinsä. Lippukuntavalmentaja pitää yhteyttä alueensa lippukunnanjohtajiin, sekä välittää tietoa lippukuntien ja muiden piiritoimijoiden välillä.

Lisäksi lippukuntavalmentaja on osa piirin valmentajajaostoa. Ajankäytöllisesti pestiin kuuluu 4 - 7 valmentajajaoston kokousta vuodessa, alueella tehtävä työ (minimi 4 aluekokousta vuodessa) sekä henkilökohtaiseen valmennukseen menevä aika.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tunnet lippukuntatoimintaa, osaat hallinnon kiemurat, tunnistat viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön merkityksen osana lippukunnan johtamista. Olet suorittanut PJ-kurssin ja olet innostunut antamaan osaamistasi lippukuntien käyttöön.

Lisätiedot

Pestiin kuuluu valmentajakoulutus sekä paljon täsmäkoulutuksia ajankohtaisista asioista sekä mahdollisuuksia oppia paljon erilaisia tapoja ja ideoita miten lippukuntia voidaan johtaa.

Lisätiedot valmentajajaoston pj Maikki Laukkanen

maija-liisa.laukkanen@partio.fi


Täytä hakemus