Lippukuntatuen ryhmän jäsen

Lippukuntatuen ryhmä kaipaa jäseniä! Olisitko sinä yksi heistä?

Ryhmän jäsenenä pääset mukaan piirin lippukuntien tukemisen ytimeen. Lippukuntatuen ryhmään kuuluu lippukuntatuen ministerin ja ryhmän puheenjohtajan lisäksi perhepartio- ja moninaisuusjaostojen puheenjohtajat, valmentajavastaavat sekä ryhmän viestintävastaava. Jatkossa toivottavasti myös kaksi tapahtumavastaavaa. Olisitko sinä jompi kumpi edellä mainituista?

Lippukuntatuen toiminnanala vastaa piirin lippukuntien tukemisesta, partion jäsenmäärän kasvun edistämisestä sekä moninaisuusasioista. Lippukuntatuen ryhmä varmistaa, että lippukunnille tarjottava tuki on ajanmukaista ja että kaikkia lippukuntia tuetaan tasavertaisesti. Toiminnanalan vastuulla on järjestää tapahtumia ja koulutuksia, jotka tukevat lippukuntien johtokolmikoita ja edistävät lippukuntien kasvua ja hyvinvointia.Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ainut varsinainen vaatimus on, että olet käynyt partiojohtajan peruskoulutuksen. Toivomme, että sinulla olisi kuitenkin jonkinlaista kokemusta lippukuntatyöstä sekä tapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta tai kasvusta.

Aiempi kokemus luottiksena toimimisesta ei ole edellytys tässä pestissä aloittamiselle! Luottiskoulutus olisi kuitenkin hyvä käydä mahdollisimman pian pestissä aloittamisen jälkeen.

Lippukuntatuen ryhmä kokoustaa kymmenisen kertaa vuoden aikana. Lisäksi on yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia, joihin osallistuminen on osa pestin hoitamista.

Lisätiedot

Kysy lisää:
Lippukuntatuen ryhmän puheenjohtaja Heidi Luoto, heidi.luoto@partio.fi
Lippukuntatuen ministeri Janina Virta, janina.virta@partio.fi 

Täytä hakemus