L-SP yhteiskuntasuhderyhmän jäsen

Kiinnostaako sinua yhteiskunnallinen vaikuttaminen? Haluatko innostaa muita partiolaisia, nuoria ja lippukuntia toimimaan yhteiskunnallisesti aktiivisesti omalla alueellaan? Vai onko sidosryhmäyhteistyö ja kumppanuudet lähellä sydäntäsi?

Y-ryhmän jäsenenä olet mukana vastaamassa piirin yhteiskuntasuhteista. Y-ryhmän tehtäviin kuuluu yhteiskuntasuhteiden kehittäminen niin piiri kuin lippukuntatasolla sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus piirin alueella. Ryhmä tukee ja kouluttaa piirin lippukuntia kumppanuuksien hankkimisessa ja kumppanuustoiminnan kehittämisessä sekä vastaa sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Ryhmä kannustaa partiolaisia yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Y-ryhmä tukee piirin projekteja kuten talvipiirileiriä kumppanuustoiminnassa.

Pesti vie aikaa kuukaudessa 3-6 tuntia + mahdolliset tapahtumat. Y-ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Muita tapaamisia pidetään tarvittaessa. Kokouksiin voi osallistua myös etänä.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Olet innostunut ja kiinnostunut yhteiskunnallisista asioistaerityisesti partion näkökulmasta. Haluat muuttaa maailmaa ja innostaa siihenmyös muita.


Lisätiedot

Y-ryhmän sisällä vastuut jakautuvat seuraavasti. Kerro hakemuksessasi, mistä ryhmän sisäisestä pestistä olisit erityisen kiinnostunut.


Puheenjohtaja

Puheenjohtajana johdat ja kehität ryhmän toimintaa. Tehtävänäsi on valmistella ja johtaa y-ryhmän kokouksia. Tukenasi ja apunasi toimii Yhteiskuntasuhteiden ministeri, joka johtaa koko toiminnanalaa. Toimit y-ryhmän muille jäsenille pestiesihenkilönä. Ryhmän kokousten lisäksi kokoustat 2-4 kertaa vuodessa piirinjohtajan, toiminnanjohtajan ja ministerin kanssa, jossa suunnitellaan ja johdetaan piirin suhdetyötä.Viestintävastaava

Vastaat oman ryhmän ulkoisesta viestinnästä ja huolehdit siitä, että y-ryhmä näkyy säännöllisesti L-SP:n viestintäkanavissa. Tämä tarkoittaa käytännössä viestintäsuunnitelman ideointia yhdessä muun ryhmän kanssa, säännöllistä postaamista piirin somekanaviin oman ryhmän tapahtumista ja toiminnasta ja osallistumista viestintäryhmän laajennettuun kokoukseen. Niitä järjestetään yleensä kerran vuodessa. Sen lisäksi huolehdit ryhmän viestittävät asiat uutiskirjeisiin ja tuet y-ryhmän vastuulla olevien tapahtumien/vastuualueiden viestintää.


Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavan pesti on paripesti. Koordinoitte, ideoitte ja vastaatte y-ryhmän järjestämistä tapahtumista. Tapahtumia voivat olla esimerkiksi nuotiopannukahvien järjestäminen kaupungin/kunnanvaltuuston kokouksien yhteydessä. Tapahtumavastaavina voitte koordinoida piirin osallistumisia muiden yhteisöjen ja tahojen tapahtumiin, jossa piiri ja partio voivat jakaa osaamistaan (seminaarit, Suomiareena, messut yms.)


Koulutusvastaava

Koulutusvastaavan pesti on paripesti. Koordinoitte, ideoitte ja vastaatte y-ryhmän järjestämästä lippukunnille tarkoitetusta tuesta. Lippukuntatuen muotoja ovat koulutukset, vinkki-illat, sparrailut ja vinkkimateriaalien teko ja jako.


Y-traineevastaava

Y-traineevastaavana koordinoit SP:n y-trainee kurssilaisten ja piirin y-ryhmän välistä yhteistyötä. Toimit tukena kurssia suorittaville ja tuet y-trainee kurssilaisten järjestämän tapahtuman järjestämisessä. Toimit myös linkkinä y-trainee kurssin käyneiden kanssa ja innostat ja aktivoit heitä piirin y-toimintaan.


Vaalivastaava

Vaalivastaavana koordinoit piirin vaalivaikuttamista. Vaalivaikuttamiseen kuuluu vaalien huomiointi piirin sosiaalisessa mediassa, vaalitapahtumien järjestäminen sekä vaalipöllö-merkkiin liittyvä koordinointi piirissä. Vaaleja varten voidaan rekrytoida vaalitiimi, jonka toimintaa vaalivastaava johtaa.

Täytä hakemus