L-SP Toimitusjaoston jäsen

Toimitusjaoston jäsenenä pääset kirjoittamaan ja kuvittamaan universumin parasta piirilehteä, Repolaista. Voit olla aloitteleva kirjoittaja tai jo kokenut reportaasintekijä, kaikille löytyy paikka toimituksessa. Erityisesti haluaisimme saada jaostoomme toimittajia laajan piirimme alueelta myös muualta kuin Turusta ja sen lähialueilta. Esimerkiksi Loimaan ja Salon alueet ovat aliedustettuina jaostossa.

Pestissä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan vuosittain kuusi piirilehden numeroa Pesti tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman piiriviestintään ja oikean printtilehden tekemiseen Toimitusjaosto on monipuolinen ja avoin ryhmä, johon jokainen on tervetullut tuomaan oman panoksensa lehden tekemiseen

Toimitusjaosto kokoontuu suunnittelemaan lehteä noin 6-8 kertaa vuodessa. Aktiivinen osallistuminen näihin kokouksiin on suotavaa, myös etäyhteys järjestetään. Pesti vie aikaa omasta aktiivisuudestasi ja ajankäytöstäsi riippuen noin 3-4 tuntia kuukaudessa.

Pestin minimikesto on kaksi vuotta, mutta halutessasi voit hyvin jatkaa toimitusjaoston jäsenenä pidempäänkin.

Pesti sopii kaikenikäisille partiolaisille samoajista ylöspäin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus


  • Luku- ja kirjoitustaito, mahdollisesti piirustus- tai valokuvaustaito
  • Hyvät yhteistyötaidot
  • Kyky pysyä annetuissa aikatauluissa ja noudattaa lehden deadlineja
  • Aktiivinen osallistuminen jaoston toimintaan
  • Innokkuus, halu kehittyä ja oppia uutta

Lisätiedot

Pesti alkaa heti kuin mahdollista, ja pestikeskustelu käydään valittujen henkilöiden kanssa mahdollisimman pian.

Toimitusjaoston puheenjohtaja Maria Ojanen, maria.ojanen(at)partio.fi

Täytä hakemus