L-SP Tammileiri Turvamestari

Ennen leiriä autat turvallisuuspäällikköä turvallisuussuunnitelman teossa ja tutustut suunnitelmaan. Suunnittelet yhteistyössä turvallisuuspäällikön kanssa järjestyksenvalvonnan työvuorot sekä suurten siirtymien toteutukset (esim. yhteisiin isoihin ohjelmiin ja lähtöpäivän bussikyyteihin).Leirin aikana toimit yhtenä järjestyksenvalvojana/ vuoroesimiehenä ja huolehdit tarpeellisen tiedon jakamisesta järjestyksenvalvojille (työvuorot, suurten siirtymien toteutukset, saapumisten ja lähtemisten bussikokonaisuuden hallinta). Pääset myös ohjeistamaan leiriläisiä erityisesti yhteisistä ohjelmista poistuttaessa.Leirin jälkeen osallistut loppuraportin tekoon turvallisuuspäällikön kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

18 vuoden ikä JV-Kortti (mahdollisuus myös koulutukseen)Kokemus leiriturvassa työskentelystä katsotaan eduksi. Pystyt mahdollisuuksien mukaan osallistumaan rakennus- ja purkuleiriin.
Lisäksi sinulla on suoritettuna Turvallisesti yhdessä-koulutus.

Lisätiedot

Turvapäällikkö Anniina Talvinen anniina.talvinen@partio.fi

Täytä hakemus