L-SP Tammileiri Johtajaohjelmamestari

Johtajaohjelmamestari tai mestaripari tiimeineen vastaavat lähijohtajille ja tekijöille suunnatusta ohjelmasta. Mestari vastaa tiimin kokoamisesta ja tiimi suunnittelee&toteuttaa toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä eri-ikäisten johtajien hyvinvointia leirin aikana. Ohjelma voi olla omatoimista, ohjattua, osallistavaa, vain paikalle tuloa vaativaa tai kaikkea tätä - tiimi päättää siitä! Tärkeää on se, että jokaisella on mahdollisuus osallistua. Pestiin kuuluu oman tiimin johtamisen lisäksi osallistuminen Yhteistyö-vastuualueen yhteisiin kokouksiin (noin 1 krt/kk) sekä muihin tarpeellisiin tapaamisiin. Mestari vastaa siitä, että ohjelman toteutus pysyy annetussa budjetissa. Johtajaohjelmamestarina osallistut myös loppuraportin kirjoittamiseen. Mestari&tiimi tekevät tiivistä yhteistyötä johtajien hyvinvoinnista huolehtivien muiden tiimien, esimerkiksi johtajakahvilan kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Johtajaohjelmamestarin toivotaan olevan aikuinen ja hänellä on mielellään kokemusta johtajana olemisesta Tammileirillä; tiedät millaista leiriarki on ja miten oman ajan ottaminen sen puitteissa onnistuu. Mestarilta odotetaan oma-aloitteisuutta, idearikkautta ja aktiivista yhteydenpitoa yhteistyöpäällikön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi sinulla on suoritettuna Turvallisesti yhdessä-koulutus

Lisätiedot

Yhteistyöpäällikkö Maarit Heikkinen maarit.heikkinen@partio.fi

Täytä hakemus