L-SP Kilpailujaoston puheenjohtaja

L-SP:n Kilpailujaoston tehtävänä on tukea piiriä ja sen lippukuntia kilpailuiden järjestämisessä. Jaosto kouluttaa uusia osaajia lippukuntiin järjestämällä vuosittain Rastipäällikkö- sekä Järjestelytoimikuntakoulutukset ja huolehtii järjestelyvuorossa olevien alueiden tiedottamisesta.

Jaostomme puheenjohtajana vastuullasi ovat jaoston kokousten valmistelu ja koolle kutsuminen, toiminnansuunnitteluprosessin sekä toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta, ja jaoston jäsenten tukeminen. Jaoston puheenjohtaja osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan kahdesti vuodessa laajennettuun kasvatusryhmän kokoukseen sekä muutaman kerran vuodessa oman kasvatustiimin kokouksiin. Jaoston omia kokouksia on noin kerran kuukaudessa ja lisäksi pidetään koulutuksiin liittyviä suunnittelukokouksia. Pestin hoitamiseen kuluva aika riippuu paljon itsestäsi, mutta keskimäärin kuluu muutamia tunteja kuukaudessa.

Pestissä tukenasi ovat oma kasvatustiimi ohjelmaohjaajineen, piirihallituksen kasvatuksesta vastaava ministeri sekä piirin tarjoamat luottiskoulutus ja organisaatiossa toimiminen -koulutus.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Olet kiinnostunut partiokasvatuksesta kilpailuiden näkökulmasta. Aiempi johtamiskokemus on avuksi, muttei välttämätöntä. Tärkeintä on olla innostunut ja valmis kehittämään itseään, jaoston toimintaa yhdessä jaoston jäsenten kanssa sekä kehittämään partiotaitokilpailumaailmaa osana partiokasvatusta.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa jaoston virkaa pitävä puheenjohtaja Suvi Kajanen, suvi.kajanen@partio.fi

Täytä hakemus