L-SP Aikuis- ja luottisryhmä, Jaosto- ja luottisyhteyshenkilö

Tule mukaan Aikuis- ja luottisryhmän toimintaan. Nyt on auki mielenkiintoinen pesti luottisten toiminnan kehittämisen ytimessä. Aikuis- ja luottisryhmän jaosto- ja luottisyhteyshenkilö pitää yhteyttä eri jaostoihin aikuisryhmän edustajana ja huolehtii luottisten huomioimisesta. Jaosto- ja luottisyhteyshenkilö huolehtii myös piirirekryn toteutumisesta.

Tehtäviä

Jaosto- ja luottisyhteyshenkilö

 • kehittää ja ylläpitää jaostojen tueksi tarkoitettuja välineitä

 • piirirekryn toteutumisesta vastaaminen

 • luottiksen vuosikellon päivitys 

 • linkki ikäkausi­- ja taitojaostoihin, mahdollisen palautteen ja toiveiden kerääminen

 • vaeltajaikäisten luottisten huomioiminen

 • pitää yhteyttä jaostoihin käymällä laajennetun ohjelmaryhmän kokouksissa sekä tarvittaessa muissa jaostojen ja ryhmien kokouksissa sekä olemalla tarpeen mukaan yhteydessä puheenjohtajiin

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

 • jaostotoiminnan tunteminen eduksi

 • kiinnostus luottistoimintaan

 • aikaa olla yhteydessä jaostoihin, ja osallistua myös jaostojen kokouksiin

 • halu perehtyä ja kouluttaa Kuksan käyttöä piirin rekrytoinneissa

 • ryhmän kokouksiin osallistuminen

Lisätiedot

Pestin kesto ja vaatimukset ajankäytölle

Pestiin sitoutumista toivotaan kahdeksi vuodeksi. Pestin kokonaiskesto on enimmillään kuusi vuotta.


Ryhmä suunnittelee kokouksissaan toimintaa ja päättää tapahtumien pääpiirteet. Lisäksi ryhmän jäsenen on osallistuttavat säännöllisin väliajoin ryhmän järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin.

 • 10 kokousta vuodessa (5 keväällä ja 5 syksyllä)

 • yksi tapahtuma keväällä ja yksi syksyllä (2 vkl)

 • kokousten välillä tapahtuva oman vastuualueen kehittäminen ja siihen liittyvät muut kokoukset


Lisätietoja pestistä saat nykyiseltä jaosto- ja luottisyhteyshenkilöltä Anninalta, annina.kainu@partio.fi

Täytä hakemus