Vilhelmiina Lehti ja Atte Jantunen on valittu vuoden toimiviksi partiojohtajiksi

Vuoden 2020 Toimiva partiojohtaja -apurahat on myönnetty Vilhelmiina Lehdelle Lounais-Suomen Partiopiiristä ja Atte Jantuselle Järvi-Suomen Partiopiiristä. Lehden kotilippukunta on Louhen-Tytöt ry ja Jantusen Reippaat Pojat ry. Vuotuiset apurahat jakoi Partiosäätiön hallintoneuvosto.

Vilhelmiina Lehti ja Atte Jantunen vastaanottivat apurahat poikkeuksellisesti etänä Partiosäätiön hallintoneuvoston kokouksessa maanantaina 21.9.2020. Sekä Vilhelmiina että Atte toimivat aktiivisesti kotiseutunsa partiotoiminnassa ja edistävät partiotoimintaa myös alueellisesti. Atte toimii lisäksi piirissä ja keskusjärjestön kehittämisprojekteissa.

”Partio on antanut minulle valtavasti erilaisia taitoja ja kokemuksia, joista on hyötyä elämän eri osa-alueilla. Esimerkiksi taitoja luonnossa toimimiseen, itsensä kehittämiseen sekä tavoitteellisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen,” Vilhelmiina toteaa.

Valoisalla asenteella haasteita kohti

Vilhelmiina Lehti - toimiva partiojohtaja 2020Vilhelmiina ”Vilkku” Lehti (24) Louhen-Tytöistä on innostava ja esimerkillinen nuori partiojohtaja, jonka tekemistä leimaa järjestelmällisyys ja asioiden saattaminen loppuun. Hän liittyi lippukuntansa toimintaan mukaan 14-vuotiaana, mutta kasvoi nopeasti vastuutehtäviin ja on kehittänyt itseään partiolaiselle tyypillisesti hyppäämällä aina vähän edellistä suurempaan tehtävään.

”Partio on kasvattanut, ja kasvattaa edelleen, johtajuuteen ja johtajaksi monin eri tavoin. Partiossa olen oppinut ottamaan vastuuta itsestäni ja toisista, tarttumaan toimeen, tekemään päätöksiä nopeastikin tilanteen niin vaatiessa ja toimimaan yhdessä erilaisten ihmisten kanssa muuttuvissa tilanteissa ja ympäristöissä.”

Vilhelmiina toimii aktiivisesti sekä omassa lippukunnassaan että partiopiirissä. Hän luo ympärilleen positiivista ja valoisaa asennetta. Hän on johtaja, jonka ansiosta lippukunnan haasteet johtajaresurssien kanssa on voitettu, aikuisia on tullut mukaan toimintaan ja lippukunnassa kouluttaudutaan aktiivisesti. Vilhelmiina myös tarkastelee ennakkoluulottomasti omien toimintatapojensa oikeellisuutta ja eettisyyttä.

Partiopiirissä Vilhelmiinan sydäntä lähellä ovat erilaiset projektit, kuten leirit, joissa hän on toiminut leirinjohtajana. Hän on myös erittäin kiinnostunut johtamisesta ja oman johtajuutensa kehittämisestä.  Vilhelmiina onkin osallistunut VBL-koulutukseen ja saa Ko-Gi-tunnuksensa tänä syksynä.

”Toivon, että partio pysyy aallon harjalla ja kykenee muuttumaan muuttuvan maailman mukana niin, että toiminta kiinnostaa aidosti lapsia ja nuoria. Unelmoin siitä, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori löytäisi partiosta itselleen rakkaan harrastuksen, jossa kuuluu porukkaan, oppii uutta, pääsee osaksi loistavia seikkailuita ja ennen kaikkea tuntee itsensä arvostetuksi juuri sellaisena kuin on.”

“Kiitos partiosäätiölle tunnustuksesta ja apurahasta. Jatketaan partion kehittämistä yhdessä eteenpäin. Mukavaa (partio)syksyä kaikille!”.


Partiosäätiö myöntää kerran vuodessa kahdelle nuorelle partiojohtajalle Toimiva partiojohtaja -apurahat. 1000 euron arvoisen apurahan jakamisen tarkoituksena on kohottaa nuorten partiojohtajien tekemän vapaaehtoistyön yleistä arvostusta sekä korostaa toiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä. Palkitut valitaan partiopiirien nimeämien ehdokkaiden joukosta, ja apuraha on tarkoitettu käytettäväksi saajan henkilökohtaiseen partiokoulutukseen kotimaassa tai ulkomailla.