Tammikuun koronaohjeet partiotoimintaan

Piirin koronaohjeistusta on jälleen päivitetty epidemiatilanteen mukaiseksi. Nämä ohjeistukset ovat voimassa tammikuun loppuun asti (ellei viranomaisohjeet tiukennu entisestään).

Satakunta maakunnan suositukset ja määräykset voimassa 23.1. asti

Korona kiihtymisvaiheessa.

Alle 15-vuotiaitten harrastustoiminta voi edelleen jatkua, kunhan etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan tarkasti.

Aikuisten ryhmäharrastustoiminnassa tulisi pidättäytyä sisätiloissa järjestettävästä toiminnasta ja suosimaan harrastustoiminnan toteuttamista etäyhteyksin.

Sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin suositellaan osallistuvan korkeintaan 10 henkilöä. Mikäli alle 15-vuotiaiden viikkoryhmässä on enemmän kuin 10 osallistujaa, ketään ei tarvitse jättää ulkopuolelle. Mikäli turvavälejä ei pystytä noudattamaan, suositellaan maskeja tarpojaikäisille ja sitä vanhemmille. Edelleen kannustamme toiminnan toteuttamista ulkona aina kun se on mahdollista.

Koska perhepartio on harrastus sekä aikuisille että lapsille, ei perhepartiotapaamisia voi tällä hetkellä järjestää lähitoimintana.

Tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Satakuntaan tulee välttää.

Aiemmin suunniteltu Tammikuu on kaverikuu -kampanja toteutetaan pienimuotoisemmin rajoitusten vuoksi, nyt ei siis ole aika kasvattaa isolla panostuksella ryhmien kokoa – tehdään se myöhemmin.

Kannustamme lippukuntia toteuttamaan ja markkinoimaan partiota Tammikuu on kaverikuu -rastiradan kanssa. Rata on mahdollista toteuttaa pienissä ryhmissä, itselle sopivana ajankohtana. Lisätietoa löytyy piirin nettisivuilta.

Rastirata löytyy jo valmiina Turusta ja Porista.

 

Varsinais-Suomi – maakunnan suositukset ja määräykset voimassa 10.2. asti

Korona leviämisvaiheessa.

Alle 20-vuotiaitten harrastustoiminta saa jatkua. Turvavälien tosiasiallisesta toteutumisesta ja hyvästä hygieniasta huolehdittava hyvin. Toiminnan järjestämistä ulkona suositellaan edelleen vahvasti.

Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Johtajiston kokoukset järjestetään siis etänä tai ulkona.

Sisä- tai ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan 10 henkilöä. Mikäli alle 20-vuotiaiden viikkoryhmässä on enemmän kuin 10 osallistujaa, ketään ei tarvitse jättää ulkopuolelle. Mikäli turvavälejä ei pystytä noudattamaan, suositellaan maskeja tarpojaikäisille ja sitä vanhemmille.

Koska perhepartioon osallistuu sekä aikuisia että lapsia, ei perhepartiotapaamisia voi tällä hetkellä järjestää.

Tarpeetonta matkustamista muihin leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen tulee välttää.

Aiemmin suunniteltu Tammikuu on kaverikuu -kampanja toteutetaan pienimuotoisemmin rajoitusten vuoksi, nyt ei siis ole aika kasvattaa isolla panostuksella ryhmien kokoa – tehdään se myöhemmin.

Kannustamme lippukuntia toteuttamaan ja markkinoimaan partiota Tammikuu on kaverikuu -rastiradan kanssa. Rata on mahdollista toteuttaa pienissä ryhmissä, itselle sopivana ajankohtana. Lisätietoa löytyy piirin nettisivuilta.

Rastirata löytyy jo valmiina Turusta ja Porista.

 

Asioiminen partiotoimistoilla 8.1.–10.2.2021

  • Partiotoimistolla ei toistaiseksi voida pitää kokouksia rajoitusten vuoksi.
  • Partiotoimistot ovat avoinna ma-pe klo 10–16. Asioita pääsee kuitenkin edelleen hoitamaan myös klo 16 jälkeen sopimalla siitä työntekijän kanssa etukäteen.
  • Partiotoimistoille ei saa tulla sairaana tai oireisena.
  • Muistathan myös huolehtia hyvin yleisistä hygieniaohjeista, kuten käsien pesusta.
  • Toimistoilla ei oleskella enempää kuin partioasian hoito vaatii.
  • Pidä turvavälit kaikissa tilanteissa.
  • Työntekijät tekevät töitä osittain etänä. Heidät kaikki tavoittaa puhelimella ja sähköisillä kanavilla toimistoaikaan. Jos asian hoito vaatii kasvokkain tapaamisen tai tapaamisen kello 16 jälkeen, sovi siitä etukäteen.
  • Työturvallisuussyistä työntekijöiden työhuoneisiin menoa on vältettävä.

Piirin koronaohjeet löytyvät kokonaisuudessaan piirin nettisivuilta.

 

Lisätietoja piirin koronaohjeesta antaa toiminnanjohtaja Mari Kousa-Kuusisto (mari.kousa-kuusisto@partio.fi, 045 630 7532).

Aluekohtaisia ohjeita päivitetään, ja niitä pitää seurata aktiivisesti myös lippukunnissa. Lounais-Suomen Partiopiirin alueella alueellisia ohjeita antavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Satakunnan sairaanhoitopiiri. Myös kunnat antavat omia tarkennettuja ohjeitaan.