Saisiko olla partiopesti Lounais-Suomen Partiopiirissä?

Syksy on monelle aika aloittaa uusi harrastus. Mitä jos aloittaisit uuden pestin piirissä?

Lounais-Suomen Partiopiiri rekrytoi uusia luottamushenkilöitä mielenkiintoisiin pesteihin pääsääntöisesti kahdesti vuodessa, piirirekryssä. Nyt on auki tämän syksyn piirirekry, ja se on auki 18.9.2022 asti.

Avoinna olevat pestit löydät piirin pestihausta:

 avoimet pestit

Piirirekry noudattaa avointa rekrytointia, mikä tarkoittaa sitä, että avoimet pestit ovat kaikkien nähtävillä, ja kuka tahansa voi pesteihin hakea. Pitää kuitenkin muistaa, että pestistä riippuen pestin haltijalle on voitu asettaa vaatimukseksi tietty osaaminen tai koulutus. Avoin rekrytointi tuo läpinäkyvyyttä piirin luottamushenkilöiden eli luottisten rekrytointiin. Kun pestit ovat kaikkien nähtävillä ja haettavissa on todennäköisempää, että pesteihin löytyvät parhaat ja innokkaimmat tekijät, näin oikeat ihmiset päätyvät oikeisiin pesteihin.

Innokkuus oppia uutta tekemällä on piiripesteissä usein tärkeämpää kuin vanha osaaminen. Jos siis löydät mielenkiintoiselta kuulostavan pestin, mutta et ole varma osaatko, niin hae silti! Pestissä saat tukea ja pääset oppimaan uutta tekemisen kautta.

Lounais-Suomen Partiopiirin toimintaohjesäännön mukaan ”Piiripestissä voi toimia henkilö, joka on maksanut Suomen Partiolaisten jäsenmaksun, hyväksyy partion arvopohjan, sitoutuu partion päämäärään, kasvatustavoitteisiin ja menetelmiin, on sitoutunut tehtäväänsä ja sen tavoitteiden toteuttamiseen, on pestattu tehtäväänsä, omaa pestiin tarvittavan osaamisen ja kokemuksen, mutta ennen kaikkea innostuksen, on mielellään partiojohtaja tai suorittaa samoaja- tai vaeltajaohjelmaa.”

Piirin luottamushenkilönä saat kokemusta järjestö-, vapaaehtois- ja nuorisotyöstä ja opit työskentelemään isossa vapaaehtoisorganisaatiossa. Luottamushenkilönä kehität myös erityisesti omaa vastuualuettasi koskevia taitoja ja pääset kehittämään sekä itseäsi että partiota.

Kaikki luottamushenkilöt pestataan, perehdytetään ja tarvittaessa koulutetaan omaan pestiinsä. Pestit ovat ajankäytöltään ja vaativuudeltaan erilaisia. Kaikki pestit ovat luottamustehtäviä, eikä niistä makseta palkkaa tai palkkiota. Piiripestin pituus on lähtökohtaisesti kaksi vuotta, ja enintään kolme kautta peräkkäin samassa pestissä (eli maks. 3 x 2 vuotta).