Piirin toimisto-organisaatio uudistuu

Osana piiripalveluiden kehittämisen Tiekarttaa (lisää Tiekartasta täällä) ja valtakunnallista lippukuntatuen uudistusta päivitetään myös piirin toimihenkilöorganisaatiota vastaamaan paremmin lippukuntien tarpeisiin. Jatkossa piirin kolme lippukuntakoordinaattoria työskentelevät täysipäiväisesti lippukuntien tukena.  Aiemmin heillä olleita muita työtehtäviä on organisoitu uudelleen, ja tämän myötä myös muitten toimistolaisten toimenkuvat muuttuvat. Uudistukset astuvat voimaan 1.1.2023.

Johtoajatuksena parempi tuki lippukunnille

Toimisto-organisaatiouudistuksen johtoajatuksena on ollut se, että lippukunnat saavat jatkossa parempaa ja tasalaatuisempaa tukea piiriltä. Tämä toteutuu sillä, että jatkossa piirin kolme lippukuntakoordinaattoria tekevät yksinomaan lippukuntatukea, heidän koko työaikansa on käytettävissä lippukuntien tukeen.

Jokaisella lippukuntakoordinaattorilla on 40 omaa lippukuntaa. Tarvitsipa lippukunta sitten tukea hallintoon, Kuksan käyttöön tai markkinointitempauksen järjestämiseen, oma lippukuntakoordinaattori auttaa.

Uusilla toimenkuvilla enemmän tukea myös piiriluottiksille

Jotta lippukuntakoordinaattoreilla on aidosti aikaa lippukunnille, heillä aiemmin olleita työtehtäviä on organisoitu toimiston muitten työntekijöitten kesken uudestaan. Isoimmat muutokset toimisto-organisaatiossa ovat kokonaan uusi yhteistyö- ja projektikoordinaattorin työnkuva ja kasvatuksen ja vapaaehtoistuen töitten jakaminen kahdelle työntekijälle. Muutoksen myötä niin yhteiskuntasuhdetyölle, kasvatukselle kuin vapaaehtoistuellekin on jatkossa enemmän työntekijäresurssia käytettävissä.

1.1.2023 alkaen piirissä työskentelee

  • kolme lippukuntakoordinaattoria (Laura Vuoristo, Sanni Kankaanpää, Albert Vallunen)
  • kasvatuksen toiminnanalasta vastaava kasvatuskoordinaattori (Riikka Hosiosto, työvapaalla 31.12.2023 asti)
  • vapaaehtoistuen toiminnanalasta (koulutusryhmä ja aikuis-luottisryhmän) vastaava vapaaehtoistuen koordinaattori (Tarja Nummi)
  • viestinnästä ja markkinoinnista vastaava viestintäsuunnittelija (Satu-Maija Kaunisto)
  • y-suhteista ja piirin isoista projekteista vastaava yhteistyö- ja projektikoordinaattori (Heli Matintalo)
  • asiakaspalvelusta vastaava palvelukoordinaattori (Riitta Suomi)
  • toiminnanjohtaja (Mari Kousa-Kuusisto)
  • lisäksi 30.4.2023 asti tavaralainauksista ja kurssipakkaamisista vastaava logistiikkakoordinaattori (Tapio Lehti)

Tarkemmat toimenkuvasisällöt ja työntekijöitten yhteystiedot päivittyvät piirin nettisivuille ennen vuodenvaihdetta. Piiriluottikset saavat lisäinfoa seuraavissa Luottissanomissa ja toiminnanalojen loppuvuoden kokouksissa. Lippukunnille luvassa lisätietoa vuoden 2023 alussa lippukuntakoordinaattorien uusien toimenkuvien käynnistyttyä.

Loppuvuonna toimistolla käytetään aikaa perehdyttämiseen, uusien työnkuvien opetteluun ja uusien toimintatapojen luomiseen. Kaikki työntekijät tekevät vanhoja toimenkuviaan tämän vuoden loppuun asti.

Uudistukset piirissä jatkuvat

Piirin kehittämisen Tiekartan mukaiset uudistukset jatkuvat ensi vuonna. Keväällä 2023 aloitetaan piirin luottamushenkilöorganisaation tarkastelu. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle halukkaalle itselleen sopiva pesti piirissä, ja tehdä piiristä kaikille piiriluottikselle entistä parempi paikka tehdä vapaaehtoistyötä.

Lisätietoa uudistuksesta antavat toiminnanjohtaja Mari-Kousa Kuusisto, mari.kousa-kuusisto@partio.fi ja piirinjohtaja Eero Kivistö, eero.kivisto@partio.fi.