Piirin koronaohjeistusta on jälleen päivitetty

Koronaepidemia on edelleen mennyt huonompaan suuntaan. Pohjois-Satakunnan alueella ollaan jo epidemian leviämisvaiheessa. Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit tiukensivat omia koronaohjeitaan viikolla 49, ja piiri päivitti omia  koronaohjeitaan niiden mukaisesti.

Satakunnan alueella suositellaan 1.–31.12., ettei yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia (jollaisiksi partiotapahtumat lasketaan) järjestettäisi sisätiloissa (pois lukien lasten harrastustoiminta). Maskia suositellaan käytettäväksi aina kun turvavälit eivät toteudu. Alle 15-vuotiaitten harrastustoiminta voi jatkua, kun tarkasti huomioidaan THL:n sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. Aikuisten ryhmäharrastuksissa ohjeistetaan välttämään sisätiloja ja suosimaan harrastuksissa etäyhteyksiä.

 • Em. ohjeiden pohjalta partion viikkotoimintaa on Satakunnan alueella edelleen mahdollista toteuttaa rajoitukset huomioiden.
 • Järjestetään toimintaa ulkona turvaväleistä huolehtien.
 • Huomioidaan alueen päivitetyt ohjeet (henkilöiden määrä ja ulkotilat) myös lippukunnan aikuis- ja perhepartiotoiminnassa.
 • Piiri suosittelee pitämään lippukuntien joulujuhlat tänä vuonna ulkona ja ryhmittäin. Epidemiatilanne saattaa lähipäivinä huonontua ja sen myötä rajoitustoimet kiristyä. Ryhmien syyskauden päättäjäiskokouksia/joulujuhlia voi harkita aikaistettavaksi.
 • Tarpeetonta matkustamista eri epidemiavaiheessa olevilta alueilta toiselle tulee välttää.
 • Satakunnan alueella Lounais-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt ajalle 1.12.–31.12.2020 kaikki ei rajatulla alueella, sisä- tai ulkotiloissa olevat yli 50 henkilön tilaisuudet ja kokoukset (jollaiseksi luetaan mm. partiolaisten soihtukulkue).

Varsinais-Suomen alueella suositellaan 3.–23.12. välisellä ajalla, ettei yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia (jollaisiksi partiotapahtumat lasketaan) järjestettäisi (pois lukien lasten harrastustoiminta). Kaikki aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa keskeytetään. Alle 20-vuotiaitten harrastustoiminta saa jatkua, nuorisotiloja (joiksi kolot lasketaan) ei suljeta, mutta turvaväleistä pitää huolehtia.

 • Em. ohjeiden pohjalta partion viikkotoimintaa on Varsinais-Suomen alueella edelleen mahdollista toteuttaa.
 • Järjestetään toimintaa ulkona turvaväleistä huolehtien.
 • Huomioidaan alueen päivitetyt ohjeet (henkilöiden määrä ja ulkotilat) myös lippukunnan aikuis- ja perhepartiotoiminnassa.
 • Piiri suosittelee pitämään lippukuntien joulujuhlat tänä vuonna ulkona ja ryhmittäin. Epidemiatilanne saattaa lähipäivinä huonontua ja sen myötä rajoitustoimet kiristyä. Ryhmien syyskauden päättäjäiskokouksia/joulujuhlia voi harkita aikaistettavaksi.
 • Tarpeetonta matkustamista eri epidemiavaiheessa olevilta alueilta toiselle tulee välttää.

Partiotoimistojen palvelut 2.–18.12.

 • Partiotoimistot ovat avoinna ma-pe klo 10–16. Asioita pääsee kuitenkin edelleen hoitamaan myös klo 16 jälkeen sopimalla siitä työntekijän kanssa etukäteen.
 • Partiotoimistoille ei saa tulla sairaana tai oireisena.
 • Muistathan myös huolehtia hyvin yleisistä hygieniaohjeista, kuten käsien pesusta.
 • Toimistoilla ei oleskella enempää kuin partioasian hoito vaatii.
 • Pidä turvavälit kaikissa tilanteissa.
 • Työntekijät tekevät töitä osittain etänä. Heidät kaikki tavoittaa puhelimella ja sähköisillä kanavilla toimistoaikaan. Jos asian hoito vaatii kasvokkain tapaamisen tai tapaamisen kello 16 jälkeen, sovi siitä etukäteen.
 • Adventtikalentereita voi palauttaa toimistoille aukioloaikoina sekä sovitusti muina ajankohtina.
 • Työturvallisuussyistä työntekijöiden työhuoneisiin menoa on vältettävä.
 • Partiotoimistot joululomalla 21.12.2020–3.1.2021.

Kokoukset partiotoimistoilla 2.–31.12.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeen mukaan aikuisten harrastustoiminta keskeytetään tai siirretään etätoiminnaksi.

 • Partiotoimistoilla ei kokousteta, vaan kokoukset hoidetaan etänä.

Piirin koronaohjeet lippukunnille löytyvät kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja ohjeistuksesta antaa ja koronaan liittyvissä kysymyksissä auttaa toiminnanjohtaja  Mari Kousa-Kuusisto, 045 630 75 32 tai mari.kousa-kuusisto@partio.fi