Piirin kevätkokouksessa päätettyä

Kevätkokous järjestettiin sunnuntaina 28.03.2021 klo 12.00 etäyhteyksin. Kokoukseen osallistui edustajia 47 jäsenyhdistyksestä ja paikalla oli äänivaltaisia kokousedustajia 146. Kokousta oli kuitenkin parhaimmillaan seuraamassa yli 189 henkilöä.  

Kokous järjestettiin vallitsevan tilanteen vuoksi etäyhteyksin. Fyysisenä kokouspaikkana toimi Turun partiotoimisto, jonne turvallisuussyistä kokoontui vain välttämättömimmät kokouksen järjestäjät. Kokouksessa käsiteltiin itse kokousaiheiden lisäksi lyhyesti myös piirin ajankohtaisia aiheita, kuten Ketunleipiä -viikkotoimintamateriaaleja sekä leiriprojektien kuulumisia. 

Kokouksessa päätettiin piirin jäsenmaksusta vuodelle 2022 

Piirihallitus esitti kevätkokoukselle 1.- ja 2. jäsenille jäsenmaksuksi 27 € ja 3. jäsenen jäsenmaksuksi 0 €. Korotusesityksen taustalla oli tavoite palkata yksi täysipäiväinen lippukuntakoordinaattori lisää. Uudella lippukuntakoordinaattorilla piiri pystyisi paremmin vastaamaan lippukuntien haasteisiin ja tulevaisuuden tavoitteisiin. Jokaiselle lippukunnalle tulisi oma nimetty lippukuntakoordinaattori, joka tuntisi lippukunnan tilan paremmin.  

Jäsenmaksuesitys herätti kokouksessa keskustelua usean puheenvuoropyynnön verran. Yksityiskohtaisessa keskustelussa esitettiin muutosesitys jäsenmaksun pitämiseksi ennallaan. Kevätkokous äänesti pohjaesityksen sekä muutosesityksen välillä 

Äänin 92-53 hyväksyttiin piirihallituksen esittämä pohjaesitys. Vuonna 2022 siis piirin jäsenmaksu on 1.- ja 2. jäsenille 27 € ja 3. jäsenille 0 €. 

Vaalitoimikunnan jäsenet valittu 

Piirin syyskokous 31.10. valitsee uudet piirihallituksen jäsenet. Erovuorossa ovat koulutusministeri, aikuis- ja luottisministeri, kasvatusministeri, alueministeri, yhteiskuntasuhdeministeri ja projektiministeri. 

Vaalitoimikunta etsii syyskokoukseen ehdokkaat piirihallituksen erovuorossa oleviin pesteihin ja esimerkiksi järjestää vaalitentin. Kevätkokous päätti vaalitoimikunnan asettamisesta, toimeksiannosta, henkilöiden lukumäärästä sekä toimikunnan jäsenien valinnasta. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja toimikunta voi täydentää itseään myöhemmin. 

 Vaalitoimikuntaan valittiin:  

  • Noora Kankare, Mikaelin Sinikellot  
  • Iida YliniskalaLittoisten Pirtapiiat  
  • Wivi Teinilä, Yläneen Korpijunkkarit  
  • Emma Hirsimäki, Rauman Partiotytöt   
  • Salli Suominen, RajakivenKiertäjät 

Kiitos kevätkokouksesta kaikille kokousedustajille sekä kokousta seuranneille!