Partiokerho mahdollistaa lasten harrastamista tuomalla partion kouluun 

Tänä keväänä partiossa on päästy kokeilemaan ihan uutta toimintamuotoa, partiokerhoja. Kerhot tarjoavat partiota kaikenikäisille koululaisille tuomalla partion koulupäivän yhteyteen. Lounais-Suomen Partiopiirissä ensimmäinen partiokerho aloitti toimintansa toukokuussa Porin Itätuulen koulussa. 

Partiokerhossa pääsee tutustumaan partioon ja innostus voi kantaa harrastukseen asti. Partiokerho on partiolaisten järjestämää toimintaa.  Kerho on osallistujille ilmaista eikä edellytä partion jäsenmaksun maksamista. Partiokerhon avulla tavoitetaan niitä lapsia, jotka eivät muutoin löytäisi varsinaiseen partioharrastukseen.

Lounais-Suomen Partiopiirin alueella ensimmäinen pilottipartiokerho aloitti toimintansa toukokuun alussa Porissa, Itätuulen koululla. Partiokerhoon on osallistunut yli kymmenen innokasta koululaista, jotka ovat saaneet uusia kokemuksia retkeilystä ja partioharrastuksesta. Kerho kokoontuu kerran viikossa.

4-luokkalaiset partiokerholaiset ovat päässeet harjoittelemaan ensiapua ja jokamiehenoikeuksia sekä suunnistamaan lähimaastossa. Viimeisellä kerralla harjoitellaan vielä retkiruoan valmistusta trangialla.

Lasten mielestä kivointa kerhossa on olleet ensiapuharjoitukset, evästauko, suunnistuksen harjoittelu sekä ajanvietto kavereiden kanssa. Kerholaiset odottavat innolla tulevan kerhokerran trangian käyttöä.

Satakunnan yhteisökeskus kanssa yhteistyössä järjestettyä Itätuulen koulun partiokerhoa vetävät partiotaustaiset Linda Myllyharju-Lavonen ja Iida Vähäkylä. Molemmilla ohjaajilla on kokemusta lasten ja nuorten ohjaamisesta partion kautta ja Linda on aiemmin ohjannut myös muita ryhmiä.

Lindan mielestä mukavinta on ollut ehdottomasti partiokerholaiset, jotka ovat aktiivisia ja innoissaan. Partiokerhon sisältöön vaikuttaminen ja riittävän pitkät kerhokerrat ovat tuoneet ohjaamiseen mielenkiintoa ja mahdollistaneet kiireettömän ilmapiirin, jossa evästauotkin on ehditty pitää.

–Varsinkin niille lapsille, joille partio ei ole ennestään tuttua, on hienoa päästä opettamaan uusia taitoja. Osa on jo tosi hyvin tietoisia retkeilyjutuista, mutta on aina mukava nähdä, kun joku oppii jotain uutta! lisää Iida.

Sekä Linda että Iida ovat Satakunnan yhteisökeskuksen palkkaamia kerhovetäjiä. Partiokerhoissa vetäjinä voisivat toimia yhtä hyvin myös partiotaustaiset opiskelijat tai lippukuntien vapaaehtoiset.

Partiokerho liittyy valtakunnalliseen harrastamisen Suomen malliin. Siinä päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Mitä hyötyä lippukunnalle on partiokerhon järjestämisestä? 

Partiokerhon avulla tavoitetaan niitä lapsia, jotka eivät muutoin löytäisi varsinaiseen partioharrastukseen. Kerhossa pääsee tutustumaan partioon ja innostus voi kantaa harrastukseen asti. Jos mahdollista, lippukunta voi kohdentaa partiokerhotoiminnan sillä ikäkaudelle, johon toivoo saavansa lisää innokkaita partiolaisia. Esimerkiksi seikkailija- tai tarpojaikäkausi on hyvä kohde!  

Miten lippukunta voi järjestää omassa kunnassaan partiokerhotoimintaa?  

Kunnat ovat voineet hakea tukea Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen lukuvuodeksi 2021-2022 kevään aikana. Päätökset avustuksista annetaan toukokuun 2021 loppuun mennessä. Avustusta saaneiden kuntien harrastekerhot käynnistyvät syyslukukauden alussa, viimeistään syyskuussa 2021.  

Tulevana lukuvuonna harrastekerhoja pystytään järjestämään kevättä enemmän. Nyt on siis hyvä aika ottaa yhteyttä omaan kuntaan ja tarjota partiokerhoa alueellanne!  

Tee näin, jos haluatte järjestää partiokerhon alueellanne:  

  1. Lue lisätietoa partiokerhoista Suomen Partiolaisten nettisivuilta. 
  1. Selvitä onko kuntanne mukana harrastamisen Suomen mallissa ja näin ollen järjestetäänkö kunnassa harrastekerhoja. Lisätietoa harrastamisen Suomen mallista löydät täältä. Todennäköisesti avustuspäätökset julkaistaan samalla sivulla.  
  1. Ennen kuin olet yhteydessä kuntaan, on hyvä kartoittaa valmiiksi missä kouluissa lippukuntanne pystyy järjestämään toimintaa, kuinka pitkällä aikavälillä (esim. 4 viikon ajan tai pidemmin), mitä partiokerhossa tehdään ja ketä toimintaa voisi ohjata. Kunnalla voi jo olla selkeä ajatus minkälaista toimintaa halutaan ja millä aikavälillä sitä tarvitaan.  
  1. Ota yhteyttä oman kuntasi harrastamisen Suomen mallin koordinaattoriin. Jos kunnassa ei ole omaa koordinaattoria, voi olla yhteydessä esimerkiksi opetustoimen tai liikuntapalveluiden työntekijöihin. He voivat ohjata kysymyksen oikealle henkilölle. 

Jos lippukuntanne tarvitsee tukea partiokerhon järjestämiseen, piiriin voi olla yhteydessä ja pyytää apua esimerkiksi keskusteluihin kunnan kanssa, partiokerhon mainontaan tai johonkin muuhun partiokerhoihin liittyvään asiaan. 

Partiokerho -materiaalipaketti

Partiokerhon järjestämiseen on valmistunut 4 valmista kerhokertaa, joissa on aikataulu ja valmiit ohjelmaideat. Jokaiselle kerralle on oma teemansa. Lisäksi on tehty ohjeita partiokerhon järjestämiseen.

Ohjeita partiokerhon järjestämiseen.

Ensiapukerran materiaali

Suunnistuskerran materiaali

Retkiruokakerran materiaali

Jokamiehenoikeudet kerran materiaali

 

Lisätietoa:  Sanni Toivanen, Lounais-Suomen Partiopiiri, sanni.toivanen@partio.fi, 044 7044550 

Uutista muokattu 25.5. ja lisätty tietoa partiokerhon vetäjistä.

Uutista muokattu 15.6. ja lisätty pilottikerhosta valmistuneet partiokerhomateriaalit.