Ohjeita kesän partiotapahtumiin

Partion toimintakausi lippukunnissa alkaa olla takana ja edessä ovat kesän leirit, retket, purjehdukset ja vaellukset. OKM:n ja THL:n ohjeistukset kesän leiritoiminnasta on julkaistu, ja ne jättivät käytännössä kaiken ohjeistusvastuun paikalliselle tasolle. Piiri antaa alla olevat ohjeistukset konsultoituaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien tartuntatautien ylilääkäreitä. Päivitämme ohjeistuksia kesän aikana, mikäli epidemiatilanne ja viranomaisohjeistukset muuttuvat.

Kesän leirit, retket ja purjehdukset

Lippukunnat voivat toteuttaa kesän aikana leirejä, retkiä, purjehduksia ja vaelluksia normaalisti ilman henkilömäärärajoituksia, kunhan tapahtumassa pidetään kiinni siitä, että tapahtuman sisällä toimitaan 10–20 hengen toimintaryhmissä koko tapahtuman ajan.

Tässä toimintaryhmässä 1) ruokaillaan 2) majoittaudutaan ja 3) osallistutaan ohjelmaan.

Ohjelman toteuttajat saavat vaihtua, mutta toimintaryhmän pitää pysyä samana, eikä sitä saa sekoittaa tai muuttaa kesken tapahtuman. Toimintaryhmien välillä on huolehdittava turvaväleistä.

Tällä pyritään rajoittamaan mahdollisen tartunnan saajien/altistuneiden määrän rajaamista, mikäli joku tapahtumassa ollut sairastuisi.

Huomioitavaa kesän tapahtumissa:

Leireille, retkille ja purjehduksille osallistutaan vain täysin terveenä.

Jos lippukunnan kesätapahtuma on muualla kuin piirin alueella, tarkistakaa paikkakunnan koronaohjeet ja suunnitelkaa tapahtuma niitten mukaan.

  • Yleisiä ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa.
  • Kaikki toiminta suositellaan järjestämään ulkona.
  • Tapahtumiin osallistujista pidetään tarkkaa kirjaa, kuten toimintaryhmistä, ohjelmapisteiden vetäjistä ja telttaryhmistä (jotta jäljitystyö mahdollisessa altistumistilanteessa on helpompaa).

Jos tapahtuman osallistujalla todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita:

  • henkilö tulee ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen leiriltä on mahdollista
  • henkilön tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin
  • viestintäohjeita tällaisessa tilanteessa täältä.

Olettehan muistaneet tehdä ilmoituksen kesän tapahtumasta piirille?

Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet edellyttävät ilmoittamaan leireistä ja vaelluksista etukäteen piiritoimistolle.
Piirin nettisivuille on nyt luotu lomake, jonka täyttäminen on nopeaa ja helppoa.
Lomake löytyy täältä: Tapahtumailmoitus

Ulkomaanmatkat:

Ulkomaille suuntautuvan matkustamisen osalta tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa valtioneuvoston matkustussuositusta. Vaikka varsinaista rajoitusta ei olisi, ulkomaille matkustamista on syytä harkita tarkkaan. Suositukset löytyvät esimerkiksi ulkoministeriön sivuilta. Muistathan, että partiomatkoista pitää aina tehdä ilmoitus SP:n toimistolle.

Piirin koronaohjeet kokonaisuudessa löytyvät täältä.

Lisätietoja piirin koronaohjeesta antaa toiminnanjohtaja Mari Kousa-Kuusisto (mari.kousa-kuusisto@partio.fi, 045 630 7532).