Lounais-Suomen Partiopiirin vaalit 2020

Lounais-Suomen Partiopiirin vaalit käydään piirin syyskokouksessa 1.11.2020. Vaaleissa valitaan seuraavat piirihallituksen jäsenet:  

 • piirinjohtaja 
 • piirin varajohtaja 
 • viestintä- ja markkinointiministeri 
 • kasvuministeri 

Lisäksi syyskokouksessa voi asettua ehdolle Suomen Partiolaisten partioneuvostoon. Lounais-Suomen Partiopiirillä on partioneuvostossa kaudelle 2021-2022 neljä (4) neuvoksen paikkaa. Piirihallitus esittää, että syyskokous valitsee kaksi (2) partioneuvosehdokasta ja loput partioneuvos- ja varajäsenehdokkaat täytetään piirihallituksesta. Virallisesti partioneuvoston valitsee Suomen Partiolaisten jäsenkokous marraskuussa 2020. 

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua laittamalla viestiä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle Susanna Koivistolle: susanna.koivisto@partio.fi 

Ehdokkaat

Tähän mennessä ehdolle ovat asettuneet:

 • Piirinjohtajaksi: Eero Kivistö, Mellilän Menninkäiset
 • Piirin varajohtajaksi: Anna Engblom, Henrikin Tapulitytöt
 • Viestintä- ja markkinointiministeriksi:
  Liisa Holmberg, Maarian Kämmekät ja Jokikylän Pojat
  Maria Ojanen, Ahlaisten Ankkurit
 • Kasvuministeriksi: Maarit Pirinen, Rauman Partiotytöt
 • Partioneuvokseksi: Vilhelmiina Lehti, Louhen tytöt
  Mikko Laitinen, Kupittaan Henrikinpojat
  Roosa Tiusanen, Kaarinan Sädetytöt

Ehdokkaiden esittelyt löydät tämän sivun alalaidasta.

Pestikuvaukset

Piirihallitus  

Piirihallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja (piirinjohtaja) ja varapuheenjohtaja (piirin varajohtaja) ja toiminnanaloista vastaavat hallituksen jäsenet. Toiminnanalat ovat: alue, vapaaehtoistuki, kasvatus, viestintä ja markkinointi, projektit, yhteiskuntasuhteet sekä kasvu. 

Piirihallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan piirihallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan työvaliokunnan (TVK). Piirihallituksen jäsenten yhteisiä tehtäviä ovat piirin toiminnan ohjaaminen ja valvominen, piirin edustaminen, piirin kokousten koolle kutsuminen, piirin kokousten päätösten täytäntöön paneminen, jäsenluettelon ylläpitäminen, talouden ja omaisuuden hoito, ohjesääntöjen vahvistaminen ja toimihenkilöiden palkkaaminen. 

Piirihallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Piirihallitus järjestää piirin kevät- ja syyskokoukset (vastuuhenkilönä piirinjohtajat) sekä muut vuosittaiset piirin yhteiset tapahtumat, joiden vastuuhenkilöt hallitus valitsee keskuudestaan. Lisäksi piirihallituksen jäsenet sopivat keskenään mahdollisten onnittelukäyntien ja piirin kriisitiedotusohjeen ylläpitämisestä. Piirihallituksen jäsenet huolehtivat, että oman toiminnanalan luottiksia kiitetään säännöllisesti ja heille ehdotetaan ansiomerkkejä. 

Piirihallitus ylläpitää yhteyksiä Lounais-Suomen Partiosäätiöön, Satakunnan Partiosäätiöön, aluejärjestöihin sekä tarvittaessa muihin yhteisöihin. Lisäksi yhteyttä pidetään Suomen Partiolaisiin, muihin partiopiireihin ja Finlands Svenska Scouteriin 

Ajankäyttöarvio:  

 • Hallituksen kokoukset kerran kuussa (ilta- tai päivä-/viikonloppukokoukset)  
 • L-SP:n vuosikokoukset (2 päivää per vuosi)  
 • Lpk-päivä/luottispäivä/muut piirin tapahtumat (2-4 päivää per vuosi)  
 • Piirin toiminnansuunnitteluun liittyvät tilaisuudet  
 • Edustustehtävät (1-5 kpl per vuosi)  Projekteihin liittyvät kokoukset  
 • Erilaiset suunnittelukokoukset, pestaukset  
 • Laajennetut valiokunnat/Partioneuvostot (1-4 kertaa/vuosi)  
 • SP:n jäsenkokous (viikonloppu joka toinen vuosi)  
 • Puheluita ja sähköposteja  
 • Oman toiminnanalan/vastuualueen johtaminen 

 

Piirinjohtaja ja varajohtaja 

Piirinjohtaja ja varajohtaja vastaavat piirin toiminnasta ja johtavat piiriä. Piirinjohtaja ja varajohtaja määrittelevät keskinäisen työnjakonsa. 

Piirinjohtajien tehtäviin kuuluvat: 

1) piirihallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtajuus ja koolle kutsuminen 
2) vastuu piirin ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n välisistä suhteista 
3) toiminnanjohtajan esimiehenä toimiminen 
4) ansiomerkkitoimikunnan jäsenyys 
5) vastuu piirin hallinnosta ja organisaatiosta sekä niiden kehittämisestä 
6) piirihallituksen jäsenten perehdyttäminen tehtäviinsä 
7) piirin edustaminen 
8) vastuu piirin suhdetoiminnasta. 
Edellä mainittujen lisäksi piirinjohtajan ja varajohtajan hoidettavaksi voidaan hallituksen jäsenten työnjaossa antaa muitakin tehtäviä. 

  

Viestintä- ja markkinointiministeri

Viestintäministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi 
● Johtaa viestinnän ja markkinoinnin toiminnanalaa 
● Toimia tiedonvälittäjänä piirihallitukseen ja viestintä- ja markkinointiryhmän välillä 
● Toimia halutessaan viestintä- ja markkinointiryhmän puheenjohtajana ja valmistella ja koolle kutsua ryhmän kokoukset. Ryhmä voi valita myös erillisen puheenjohtajan. 
● Valmistella viestintä- ja markkinointiryhmän toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhteistyössä ryhmän mahdollisen erillisen puheenjohtajan kanssa 
● Johtaa viestintä- ja markkinointiryhmän toiminnan suunnittelua ja toimintaa 
● Kehittää piirin sisäistä ja ulkoista viestintää (esim. Repolainen, nettisivut) 
● Olla yhteyshenkilönä toiminnanalan jaostojen ja piirihallituksen välillä 
● Olla SP:n laajennetun viestintä- ja markkinointivaliokunnan jäsen 
● Tukea jaostojen puheenjohtajia pesteissään 
● Vastata toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin 
● Rekrytoida ja pestata jaostojen puheenjohtajat 
● Tehdä yhteistyötä toiminnanalan toimihenkilön kanssa 

Kasvuministeri

Kasvuministerin tehtävänä on hallituksen yhteisten tehtävien lisäksi
● Johtaa kasvun toiminnanalaa
● Toimia tiedonvälittäjänä piirihallituksen ja kasvuryhmän välillä 
● Johtaa piirin kasvuryhmää 
● Valmistella toiminnanalan toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus 
● Vastata kasvun koordinoinnista piirissä 
● Koota piirin kasvutoimenpiteet ja seurata niiden etenemistä 
● Kerätä säännöllisesti kasvuun liittyvää tilastotietoa piirihallituksen ja ryhmien käyttöön 
● Olla piirin edustaja SP:n kasvun johtoryhmässä 
● Koordinoida moninaisuusasioita piirissä 
● Seurata moninaisuuden toteutumista piirissä ja lippukunnissa 
● Tehdä yhteistyötä moninaisuuskysymyksissä piirin ryhmien, jaostojen ja muiden tahojen kanssa 
● Vastata toiminnanalan laadun arvioimisesta ja kehittämisestä, ja puuttua tarvittaessa mahdollisiin ongelmiin 
● Tehdä yhteistyötä partiotoimiston kanssa 

  

Partioneuvos  

 • Partioneuvos edistää luottamustehtävässään valtakunnallisen partiotoiminnan menestymistä ja strategisia tavoitteita. 
 • Partioneuvos osallistuu partioneuvoston kokouksiin, jotka kestävät yleensä yhdestä kahteen päivää. 
 • Sääntömääräisiä kokouksia on vuosittain kaksi ja yleensä lisäksi vähintään yksi ylimääräinen partioneuvoston kokous vuodessa. 
 • Partioneuvos kehittää partiota toimimalla esimerkiksi järjestön kehittämistyöryhmissä. 
 • Partioneuvoksen pestissä menestyminen edellyttää sitä, että partioneuvoston jäsen tuntee hyvin sekä oman alueensa että valtakunnallisen partiotoiminnan. 
 • Partioneuvos osallistuu keskusteluun partioneuvoston ja Suomen Partiolaisten hallituksen kanssa oma-aloitteisesti ja aktiivisesti kokousten välillä. 
 • Partioneuvos perehtyy huolella kokousmateriaaleihin. 
 • Partioneuvos tiedottaa partioneuvoston kokouksessa tehdyistä päätöksistä omassa A-jäsenessään (piiri tai FiSSc). 
 • Partioneuvos kommunikoi partioneuvoston asioista oman A-jäsenensä kanssa (piiri tai FiSSc). 
 • Partioneuvoksen pesti ei ole kenenkään sivupesti, toisin sanoen se vaatii välillä täyspainoista keskittymistä. 

Ehdokkaiden esittelyt

Eero Kivistö, ehdolla piirinjohtajaksi

1. Nimi, ikä lippukunta?

Eero Kivistö, 25, Mellilän Menninkäiset

2. Mitä teet partion ulkopuolella?

Eero Kivistö

Olen koulutukseltani varhaiskasvatuksen opettaja. Tänä syksynä kuitenkin jatkan opiskeluja yleisen kasvatustieteen parissa.

3. Kerro lyhyesti partiohistoriastasi?

 1. Ensimmäisen vuoden sudenpentu 2001
 2. Ikäkausien mukaista ohjelmaa, nousujohteisuutta, kasvamista sekä partion arvopohjan ymmärtämistä 2001->
 3. Mellilän Menninkäisten lippukunnanjohtaja 2015-2017
 4. HuHu alaleiripäällikkö 2015
 5. Tammileirin ohjelmapäällikkö 2016
 6. Sudenpentujaosto 2017-2018
 7. HuHu leirijohtaja 2018
 8. Partioneuvos 2019-2020
 9. Piirin varajohtaja 2019-20204. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle?

Minua innostaa mahdollisuus vaikuttaa, johtaa ja kehittää partiotoimintaa.

Piirijohtajan tehtäviin kuuluu vastuu Suomen Partiolaisten ja piirin välisestä yhteistyöstä, ja haluaisin piirijohtajana tehdä yhteistä partiota. Lisäksi haluan, että Suomessa partioliike voi erinomaisesti ja on elinvoimainen nuorten harrastus. Tämä tarkoittaa, että Lounais-Suomessa partio on nuorten saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta. Partion kannalta yhteistyö piirien, FiSSc:enin ja SP:n kanssa on elintärkeää, joten haluan, että L-SP on vaikuttamassa partion kehitykseen aktiivisesti niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Suhdetoimintaa piirillä on paikallisten kaupunkien, seurakuntien, järjestöjen, yhteiskunnallisten tahojen ja muiden harrastustoimijoiden kanssa. Piirinä meidän tulee jatkossakin olla sillanrakentajia yhteisössämme ja tuoda osaamistamme esille. Suhdetoiminta vaatii aktiivista viestimistä ja toimintamme esille tuomista. Partio on kuitenkin nuorten liike, ja partion pitää olla siellä, missä nuoretkin ovat.

Piirijohtaja johtaa piirin työvaliokuntaa ja piirihallitusta. Piirijohtaja myös toimii toiminnanjohtajan esimiehenä. Johtajuus ja johtajuuskasvatus ovat osa partion vaikuttavuutta. Me kasvatamme nuorista vastuunkantajia ja johtamisen asiantuntijoita. Partiossa pääsee kasvamaan johtajaksi.

Minä olen päässyt kasvamaan partiossa johtajaksi. Nyt haluan antaa osaamistani takaisin.

Piirijohtajan tehtävä on johtaa, ja siihen olen valmis.

5. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?

1.Tiedän, millaiseen pestiin olen hakemassa ja mitä pesti vaatii minulta.

2.Kokemus: olen jo kaksi vuotta johtanut piiriä yhdessä piirijohtajan kanssa ja nyt olisin valmis ottamaan lisää vastuuta ja jatkamaan piirijohtamista vähän eri roolissa.

3.Koen, että nyt minulla on hyvät edellytykset pestin hoitamiseen, ja koen, että minulla on vielä annettavaa piiriluottiksena.

4.Ja ehkä tärkein asia; minulla on aito halu ja motivaatio tehdä partiota piirijohtajan roolissa.

6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat pestillesi?

1.Partion uuden strategian jalkauttaminen ja käyttöönotto piirissä.

2.Lippukuntien tukeminen, jotta Lounais-Suomessa partio on laadukasta ja vetovoimaista.

3.Piirin hallinto ja talous ovat jatkossakin kestävällä pohjalla.

4.Piirin luottiksilla ja työntekijöillä on hyvä olla ja työskennellä L-SP:ssä

7. Jos tulet valituksi, miten ajattelit kehittää itseäsi?

Palautteen kerääminen, itsereflektointi sekä yhteydenpito muiden piirien piirijohtajiin.

8. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin?

Kovasti tsemppiä jokaiseen lippukuntaan. Koronakevät laittoi partiotoiminnan jäihin, mutta partiolaiset keksivät uusia tapoja harrastaa poikkeusoloissa. Tulevaisuudesta ei vielä tiedetä, mutta uskon, että löydämme jatkossakin keinot harrastaa turvallisesti partiota!

Oikein hyvää syksyä ja toivottavasti nähdään partion merkeissä. 🙂

Anna Engblom, ehdolla piirin varajohtajaksi

1. Nimi, ikä lippukunta?

Anna Engblom, 24, Henrikin Tapulitytöt

Anna Engblom

2. Mitä teet partion ulkopuolella?

Olen juuri valmistunut psykologiksi ja työskentelen koulupsykologina. Jos en ole partiossa, vietän todennäköisesti aikaa ystävien tai perheen kanssa.

3. Kerro lyhyesti partiohistoriastasi?

Aloitin sudenpentujohtajana vuonna 2010. Sen jälkeen minulla on ollut lippukuntapestejä ryhmänjohtajasta hallituksen sihteeriin. Vuonna 2016 pääsin johtamaan piirin Yhteiseen partioon -hanketta, jonka tavoite oli madaltaa partion harrastamisen kynnystä ja lisätä moninaisuutta partiossa. Hanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Tammikuussa 2019 alkoikin tehtäväni piirihallituksessa kasvuministerinä, eli siitä lähtien vastuullani on ollut kasvutoimenpiteiden johtaminen ja moninaisuuden edistäminen piirissä.

Vuoden 2020 olen ollut jäsenenä myös piirihallituksen työvaliokunnassa, joka valmistelee piirihallituksen kokouksia eli on käytännössä vastuussa siitä, mitä asioita piirihallituksen kokouksissa käsitellään milloinkin. Syksystä 2019 alkaen olen toiminut myös partioneuvostossa ja sitä kautta päässyt osallistumaan keskusjärjestön tason vaikuttamiseen.

4. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle?

Varapuheenjohtajan tehtävä tuntuu itselleni juuri nyt sopivalta. Pesti on hyvin vastuullinen, mutta sitä saa onneksi tehdä yhdessä piirinjohtajan kanssa. Varapuheenjohtajan pesti tarjoaa laajan näköalan piirin toimintaan ja mahdollistaa myös vaikuttamisen koko suomalaiseen partioon yhteistyössä keskusjärjestön ja muiden piirien kanssa. Varapuheenjohtaja on työvaliokunnan jäsen ja yksi piirin partioneuvoksista, ja nämä tehtävät olen nykyisessäkin pestissä kokenut mielekkäinä paikoilta tarkastella piiriämme. Seuraavien kahden vuoden aikana on luvassa paljon uutta, mikä tarkoittaa myös runsaasti kiinnostavaa keskustelua ja päätöksentekoa, jossa haluan olla mukana. Ensi hallituskaudella mukana on myös tuore uusi toiminnanjohtaja, jonka kanssa pääsee kehittämään luottisten ja toimihenkilöiden johtamista.

Minua innostaa partion uusi strategia, jonka valossa on hyvä kehittää piirin toimintaa ja sitä, miten lippukuntia tuetaan. On edelleen tärkeää edistää yhä useamman lapsen ja nuoren pääsemistä partioon, tukemalla lippukuntia ja alueita niiden paikalliset ja yksilölliset haasteet ja mahdollisuudet huomioiden. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitsemme riittävästi sitoutuneita aikuisia. Piirin tulee tukea lippukunnissa toimivien vapaaehtoisten osaamista ja jaksamista. Mielestäni partiolaisten tulee näkyä yhteiskunnallisessa ja paikallisen tason vaikuttamisessa ja pyrkiä edistämään muun muassa kestävän kehityksen toteutumista.  Strategian lisäksi kesän 2021 Otava ja HuHu sekä vuoden 2022 Tammileiri tuovat oman lisänsä tulevaan hallituskauteen.

Partiossa valmistellaan henkilöstöuudistusta, joka toteutuessaan vaikuttaa myös meidän piiriimme tavalla tai toisella. Uudistuksen tavoite on parantaa ja yhtenäistää lippukuntien saamaa tukea ympäri Suomea. Tulevalla hallituskaudella piirihallituksen on tärkeää vaikuttaa uudistuksen suunnitteluvaiheessa sekä tehdä L-SP:n ja meidän lippukuntien kannalta parhaimmat päätökset prosessin eri vaiheissa. Varapuheenjohtajana saisin olla edistämässä tätä tavoitetta.

5. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?

Ajattelen, että pestissä voisin hyödyntää aiempaa kokemustani piirihallituspestistä oman toimintani suunnittelussa, ja että osaisin keskittyä olennaisiin asioihin. Piiri, piirihallituksen työskentely sekä partion ajankohtaiset aiheet ovat jo tulleet minulle tutuiksi. Minua motivoi se, että piirin varapuheenjohtajana minulla olisi mahdollisuus edistää asioita, jotka koen tärkeinä ja joiden vuoksi kerroin asettuvani ehdolle.

6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat pestillesi?

Jos tulisin valituksi, tavoitteeni olisi tietysti olla jäsenistön luottamuksen arvoinen ja johtaa piirin hallintoa huolellisesti. Erityisesti haluaisin varmistaa, että partion henkilöstöuudistusta suunnitellaan piirin lippukuntien, luottisten ja toimihenkilöiden kannalta reilusti ja heidän etuaan ajatellen. Tavoite olisi, että joulukuussa 2022 voisin olla tyytyväinen uudistusprosessin sen hetkiseen tilanteeseen ja, että oli lopputulos mikä tahansa, prosessin avulla olemme kehittäneet toimintaamme niin, että tuemme lippukuntia entistä paremmin.

7. Jos tulet valituksi, miten ajattelit kehittää itseäsi?

Olen ehdolla tähän pestiin osittain juuri siksi, että haluan kehittää osaamistani niin asiasisältöjen kuin johtajuudenkin osalta. Pestissä tulisi varmasti usein vastaan tilanteita, joissa huomaan tarpeen hankkia tietoa ja opetella uusia asioita, ja olen valmis oppimaan.

8. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin?

Innostavaa partiosyksyä! Muistakaa kiittää itseänne ja toisianne hyvästä työstä <3

Jos jäi kysyttävää, minuun saa yhteyden helpoiten sähköpostilla anna.engblom@partio.fi mutta saa lähestyä muitakin kanavia pitkin.

Liisa Holmberg, ehdolla viestintä- ja markkinointiministeriksi

Liisa Holmberg

1. Nimi, ikä, lippukunta? 

Liisa Holmberg, 21, Maarian Kämmekät & Jokikylän Pojat

2. Mitä teet partion ulkopuolella? 

Opiskelen hallintotieteitä toista vuotta Tampereen yliopistossa ja opintojen ohella työskentelen osa-aikaisesti. Vapaa-aikaani käytön opiskelijatapahtumiin, somen selaamiseen sekä reissaamiseen Turun ja Tampereen välillä.

3.  Kerro lyhyesti partiohistoriastasi?

Innostuin reilu kolme vuotta sitten partiossa viestinnästä ja markkinoinnista, ja sillä tiellä ollaan edelleen. Olin Kämmeköissä viestintävastaavana pari vuotta, jonka aikana pestauduin mukaan piirin markkinointijaostoon sekä somejaostoon. Myöhemmin lähdin somejaoston puheenjohtajaksi, jonka myötä olen päässyt näkemään laajemmin viman toiminnanalaa sekä vimaryhmän toimintaa.

4. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle? 

Viestintä ja markkinointi on ajan hermoilla pysyvää ja jatkuvaksi muutoksessa. Haluan olla osaltani kehittämässä piirin viestintää ja markkinointia tulevina vuosina, ja koen että toiminnanalan haastavuus ajassa pysymiselle tekee siitä mielenkiintoista.

5.  Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin? 

Olen kiinnostunut hallintopuolen asioista, mitä hallintotieteiden opintonikin antavat ymmärtää. Viman toiminta on minulle ennestään tuttua ja olen kartuttanut sitä kautta kokemusta toiminnanalalta.

6.  Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat pestillesi? 

Yksi tärkeimmistä keinoista tehdä partion kohderyhmälle vaikuttavaa viestintää, on tehdä sitä nuorilta nuorille. Haluan pitää toiminnanalan nuorekkaana ja kehittää piirin viestintää ja markkinointia saavutettavammaksi.

7. Jos tulet valituksi, miten ajattelit kehittää itseäsi? 

Ajattelin ottaa yliopistosta vielä pari kurssia viestinnästä ja markkinoinnista organisaatiossa tukeakseni pestiäni. Vimassa tärkeää on pysyä trendin aallonharjalla, joten kehittyminen tapahtuu myös vapaa-ajalla somea selatessa. Lisäksi ajattelin opetella tunnistamaan Turku-Tampere-välisen junan maisemat ulkoa.

8. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin?

Joka kerta kun puhut kaverille rankasta koloillasta, kivasta kesäleiristä tai postaat omaan someen kipinävuorosta – olet mukana markkinoimassa partiota. Paras tapa markkinointiin on yksinkertaisesti pyytää tuttu ihminen matalalla kynnykseellä mukaan.

Jos kiinnostaa lukea lisää mun ajatuksista, käy kurkkaamassa vimaliisa.wordpress.com tai partioaiheiselta instatililtä @vimaliisa.

Maria Ojanen, ehdolla viestintä- ja markkinointiministeriksi

 1. Nimi, ikä, lippukunta? 
Maria Ojanen

Maria Ojanen, kohta 32 vuotta, Ahlaisten Ankkurit

 1. Mitä teet partion ulkopuolella?

Työskentelen Porin yliopistokeskuksella viestinnän ja markkinoinnin koordinaattorina. Partion ohella olen aktiivisesti mukana ortodoksisen seurakunnan toiminnassa ja toimin muun muassa ortodoksisen kirkon paikallisen tukiyhdistyksemme puheenjohtajana. Mahdollisella ylijäävällä vapaa-ajalla pyrin ainakin harrastamaan monipuolisesti liikuntaa, lukemaan kirjoja ja retkeilemään.

 1. Kerro lyhyesti partiohistoriastasi?

Aloitin partion sudenpentuna Etelä-Pohjanmaan Partiopiirin alueella ja olin mukana toiminnassa vaeltajaikäiseksi saakka. Pienessä lippukunnassa johdin sudenpentulaumoja ja koetin koordinoida lippukunnan toimintaa, sillä tuolloinen lippukunnanjohtaja ei ollut asiassa kovin aktiivinen. Muutettuani opiskelemaan minulle tuli lähes kymmenen vuoden partiotauko. Vanhan harrastuksen pariin palaaminen kävi silti aina toisinaan mielessä.

Aloitin partion uudelleen vuonna 2017, kun minut pestattiin käytännössä täysin pystymetsästä L-SP:n toimitusjaoston puheenjohtajaksi ja jäseneksi viestintä- ja markkinointiryhmään. Tuo pesti on nyt päättymässä. Liityin silloin myös uuteen lippukuntaan, jossa toimin tällä hetkellä pestijohtajana ja tiedottajana.

 1. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle?

Olen ollut mukana piiriviestinnässä nyt noin neljä vuotta, ja toimitusjaoston puheenjohtajan pestin päättyessä ajankohta on sopiva asettua ehdolle piirihallitusvaaleissa. Minua innostaa ja kiinnostaa päästä vaikuttamaan laajemmin piirin vima-toiminnanalan kehittämiseen. Haluan, että partioviestintä piirissämme on monipuolista, monikanavaista ja innostavaa niin partiolaisille, ei-vielä-partiolaisille kuin sidosryhmille. Lisäksi pestissä on mahdollisuus oppia kaikkea muutakin uutta kuin vain viestintään liittyviä asioita.

 1. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?

Minulla on monipuolista viestinnän ja markkinoinnin alan kokemusta sekä verkko- että printtijulkaisuista, somesta ja nettisivuista. Olen avoin uudelle ja kiinnostunut oppimaan lisää toiminnanalasta. Lisäksi minulla on kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämisestä – ja erityisesti tapahtumien muonituksesta. Pääsääntöisesti olen rento tyyppi, mutta tarvittaessa osaan olla jämäkkä ja päättäväinen.

 1. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat pestillesi?

Viestinnän ja markkinoinnin toimialan on pysyttävä ajan hermolla, ja etenkin sosiaalisen median kanavia on seurattava ja pohdittava, olisiko niissä potentiaalia piiriviestinnän työkaluiksi. Tehokkaan verkko- ja some-viestinnän ohella pidän tärkeänä, että universumin paras piirilehti Repolainen jatkaa kiinnostava paperilehtenä. Myös hyvää viestintäyhteistyötä muiden piirien ja keskusjärjestön kanssa on pidettävä yllä.

Uusien ihmisten mukaan saaminen piiritoimintaan on tärkeää, ja haluan edistää hyvää pestaamiskulttuuria viman toiminnanalalla. Mahdollisena ministerinä haluan, että toimialan luottikset viihtyvät pesteissään ja kokevat, että heidän pestissään tekemällään työllä on merkitystä.

 1. Jos tulet valituksi, miten ajattelit kehittää itseäsi?

Pelkästään uuteen pestiin astuminen ja sitä kautta itsensä haastaminen kehittäisi minua monella tavalla. Johtajana haluan kehittyä erityisesti asioiden toimeenpanemisessa sekä siinä, että delegoin asioita eteenpäin.  Pyrin olemaan ennakkoluuloton uusille viestintävälineille ja -keinoille.

 1. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin?

Partiotoiminnan ydin on lippukuntien viikkotoiminta, ja on mahtavaa, miten innokkaasti perustoiminta on käynnistynyt koronan aiheuttaman tauon jälkeen. Teette hyvää työtä, kiitos siitä! Muistakaa myös, että lippukunta ei ole yksin, vaan piiristä saa tukea ja apua tosi monenlaisissa asioissa. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä toimistolle tai luottiksiin, vaikka ei heti tietäisi, kenelle asia piirissä kuuluu.

Lisäksi Repolainen julkaisee aina mielellään juttuja lippukuntien omista tapahtumista!

Vilhelmiina Lehti, ehdolla partioneuvokseksi

Vilhelmiina Lehti
1. Nimi, ikä, lippukunta?

Vilhelmiina Lehti, partsassa tutummin Vilkku, 24, Louhen-Tytöt

2. Mitä teet partion ulkopuolella?

Partion ulkopuolella käyn töissä laboranttina ja opiskelen viidettä vuotta biotekniikan diplomi-insinööriksi Turun yliopistossa. Vapaa-aikani kuluu partsan lisäksi rintamamiestaloamme remontoidessa, kirjoja lukien ja milloin mitäkin puuhaillen.

3. Kerro lyhyesti partiohistoriastasi?

Johtajaikäisenä olen toiminut vuosien varrella lippukunnassani sihteerinä, hallituksen jäsenenä, sampona, seikkailijoiden ikäkausivastaavana, aikuisena tukena, lippukunnanjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Olen ollut aktiivisesti myös mukana alueemme toiminnassa. Minulla on siis kattava kuva lippukunnan perustoiminnasta ja sen edellytyksistä. Lippukunnan ulkopuoliseen partiotoimintaan minut tutustutti pesti Tammileirillä 2013 alaleirinjohtajana. Piiritoiminnassa olen tämän jälkeen ollut mukana HuHulla 2015 toimistopäällikkönä ja 2018 leirinjohtajana sekä nyt piirileiri Otavalla leirinjohtajana. Näiden kahden viimeisen piiripestin myötä olen kuulunut myös piirin projektiryhmään. Piiritoiminnassa olen ilokseni saanut tutustua moniin muihin luottiksiin ja oppia valtavasti piirin monipuolisesta toiminnasta.

4. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle?

Partioneuvoksen pesti on jo muutaman vuoden ajan kiinnostanut minua, koska se kuulostaa hyvältä mahdollisuudelta päästä vaikuttamaan suomalaiseen partiotoimintaan. Koen, että olisi sopiva aika kyseiselle pestille. Otava-pestini päättyy alkusyksystä 2021 ja minulla riittää resurssit hoitaa näitä kahta pestiä rinnakkain sen aikaa. Nousujohteisuus on minulle partiossa tärkeää ja partioneuvoksen pesti olisi hyvä seuraava askel partiopolullani.

Partioneuvoksen pestissä minua innostaa suomalaiseen partioon vaikuttaminen ja sen kehittäminen isommassa kuvassa. Pestissä keskusjärjestössä olisi varmasti minulle paljon uutta opeteltavaa ja pääsisin myös hyödyntämään jo aiemmissa pesteissä opittua. Minua innostaa päästä myös osallistumaan keskusteluun partion ajankohtaisista aiheista.

5. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?

Koen, että sopisin partioneuvoksen pestiin, koska pääsisin hyödyntämään aiemmissa pesteissäni hankkimaani osaamista ja tietoa. Minulla on hyvä näkemys lippukuntatoiminnasta ja esimerkiksi Otava-pestini myötä olen päässyt tutustumaan moniin lounaissuomalaisiin lippukuntiin ja niiden erilaisiin tilanteisiin. Osaan mielestäni ajatella asioita eri näkökulmista ja ottaa huomioon erilaisia mielipiteitä, mistä uskon olevan hyötyä päätöksenteossa.

Minulle on tärkeää yhdessä tekeminen ja oppiminen, mikä antaa minulle myöskin valmiuksia toimia partioneuvoksena. Lisäksi koen edukseni sen, että innostun helposti ja onnistun innostamaan myös muita työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen. Olen ratkaisukeskeinen ja haluaisin olla mahdollistamassa sellaista päätöksentekoa, jonka tulokset tukevat laadukasta partiotoimintaa koko Suomessa ottaen huomioon lippukuntien moninaisuuden.

6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat pestillesi?

Asettaisin itselleni tavoitteeksi lippukuntien huomioimisen ja osallistamisen päätöksenteossa, koska lippukunnat tietävät parhaiten, millaisia tarpeita niillä on. Tavoitteinani olisi myös osallistua aktiivisesti keskusteluun ja tuoda omia näkökantojani esille. Haluaisin tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta ennen päätöksentekoa eli perehtyä kokouksissa käsiteltäviin asioihin huolellisesti etukäteen ja tarvittaessa hankkia lisätietoa päätettävistä asioista sekä niiden taustoista.

7. Jos tulet valituksi, miten ajattelit kehittää itseäsi?

Partioneuvoksen pesti kehittäisi minua varmasti jo itsessään ja kehittäisin itseäni perehtymällä syvällisemmin keskusjärjestön toimintaan, hallintoon ja päätöksentekoon. Haluaisin kehittyä myös päätösten taustojen lyhyiden ja ytimekkäiden perustelujen muodostamisessa ja taidoissa edistää ratkaisukeskeistä keskustelua.

8. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin?

Tsemppiä erilaiseen partiosyksyyn! Tällaisena poikkeuksellisena aikana partion yhteisöllinen rooli korostuu niin livenä kuin etänä. On entistä tärkeämpää huolehtia, että kukaan ei jäisi yksin. Muistakaa siis kysyä kuulumisia, iloita pienestä ja kiittää – hyvä fiilis tarttuu! Jos tulen valituksi, otattehan matalalla kynnyksellä yhteyttä partioneuvostossa käsiteltäviin asioihin liittyen ja kerrotte lippukuntienne kantoja niihin. Kehitetään partiota yhdessä eteenpäin!

Mikko Laitinen, ehdolla partioneuvokseksi

Mikko Laitinen

1. Nimi, ikä lippukunta?

Mikko Laitinen, 25, Kupittaan Henrikinpojat

2. Mitä teet partion ulkopuolella?

Viimeistelen oikeustieteen opintojani Itä-Suomen yliopistossa sekä työskentelen Lounais-Suomen poliisilaitoksella. Paljon aikaa kuluu myös järjestökentällä, mm. kansainvälisen opiskelijajärjestön Suomen osaston hallituksen puheenjohtajana. Vapaa-ajalla luen ja kuuntelen äänikirjoja sekä retkeilen.

3. Kerro lyhyesti partiohistoriastasi

Olen aloittanut partiourani synnyinlippukunnassani Mikkelissä, jossa ehdin perinteisen ryhmänjohtajana toimimisen lisäksi olla mm. lippukuntalehden päätoimittajana sekä lippukunnan ja alueen hallituksissa.

Medialähettiläskurssi 2012 ohjasi minut lippukunnan ulkopuolelle ja aloitin Järvi-Suomen Partiolaisissa ohjelmaryhmässä ensin jäsenenä ja sittemmin hetkellisesti myös puheenjohtajana. J-SP:n piirileirillä 2015 olin leiritoimikunnassa ohjelmajohtajana. Opintojeni vietyä minut Joensuuhun 2016 aloitin Järvi-Suomen Partiolaisten hallituksessa viestinnästä vastaavana hallituksen jäsenenä ja toimin tuossa pestissä vielä vuodenvaihteeseen 2020.
Keskusjärjestössä olen toiminut Roihulla 2016 samoajien erä- ja luontoaktiviteettimestarina sekä 2019-2020 peruskirjatyöryhmän jäsenenä. Olen myös ollut J-SP:n varapartioneuvos 2016-2020.

Saavuin Turkuun töiden perässä syksyllä 2019 ja Turusta löytyi myös sitten nykyinen kotilippukuntani.

4. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista mikä innosti asettumaan ehdolle?

Partioneuvokset ovat keskusjärjestön päätöksenteon ytimessä. Haluan neuvostossa olla viemässä Partioliikettä Suomessa eteenpäin ja kehittää järjestöämme yhä vetovoimaisemmaksi ja vaikuttavammaksi. Kauteni piirihallituksen jäsenenä päättyy, joten nyt on sopiva hetki ottaa seuraava askel suurempiin ja vastuullisempiin saappaisiin. Partiossa ollaan tekemässä suuria ja kauaskantoisia uudistuksia tulevina vuosina ja haluan olla tekemässä ja osana tätä työtä.

Haen partioneuvostoon edustamaan nimenomaan Lounais-Suomea, koska kotini on täällä.

5. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?

Minulla on kokemusta “hallintopartiosta” Järvi-Suomen kaudeltani ja koska olen toiminut varaneuvoksena, olen pitänyt itseni ajan hermolla myös Partioneuvoston työskentelystä. Kiertäessäni Suomea peruskirjatyöryhmän jäsenenä opin näkemään erilaisia näkökulmia yhteiseen järjestöömme ja koenkin pystyväni partioneuvostossa tehokkaasti ajamaan niitä asioita, joita itse ja joita piiri ja piirin lippukunnat pitävät tärkeinä.

Opintojeni ja aiemman järjestötaustani sekä Partiossa, että Partion ulkopuolella vuoksi olen perehtynyt hyvään hallintotapaan ja koen myös tätä kautta olevani sopiva toimivaan partioneuvostossa.

6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat pestillesi?

Haluan pestissäni olla mukana tekemässä suomalaisesta partiosta entistä  vaikuttavampaa ja tehokkaampaa toimijaa. Vuoden 2021 alussa Partio on hyvin erilainen toimija kuin vuonna 2020. Syyskokouksessa mahdollisesti hyväksyttävät uusi strategia sekä uusi peruskirja ohjaavat toimintaa, joka on koko muun yhteiskunnan tavoin joutunut vastaamaan moniin haasteisiin vuoden aikana. Haluan olla mukana ohjaamassa järjestöä uudelle vuosikymmenelle, ja olla mukana takaamassa, että lukemattomat partiolaiset saavat kokea niitä samoja oppimisen, vastuunoton ja itsensä haastamisen kokemuksia, joita olen itse saanut partiourallani kokea.

7. Jos tulet valituksi miten ajattelit kehittää itseäsi?

Haluan mitä suurimmissa määrin tutustua lounaissuomalaisiin lippukuntiin ja olla tulla tutuksi kaikille alueen partiolaisille.

8. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin?

Vaikka ei aina siltä tuntuisikaan niin se työ, jota me kaikki teemme iltaisin ja viikonloppuisin takaa sen, että tuhannet ja kymmenet tuhannet lapset ja nuoret pääsevät viikoittain harrastamaan, oppimaan, onnistumaan ja epäonnistumaan. Valtaisan suuri kiitos kaikille teille jotka teette partiosta Partiota. Tsemppiä uuteen toimintakauteen!

Roosa Tiusanen, ehdolla partioneuvokseksi

1. Nimi, ikä, lippukunta?

Roosa Tiusanen

Roosa Tiusanen, 24, Kaarinan Sädetytöt

2. Mitä teet partion ulkopuolella?

Opiskelen viimeistä vuotta lääkäriksi ja työskentelen opintojen ohella. Vapaa-aika kuluu juostessa, kavereiden kanssa ja ainejärjestöpuuhissa.

3. Kerro lyhyesti partiohistoriastasi

Aloitin sudenpentuna kotilippukunnassani vuonna 2002. Lippukunnassa olen toiminut mm. ryhmänjohtajana, tapahtumien johtajana, turva-aikuisena ja lippukunnanjohtajana. Nyt toimin lippukunnanjohtajan apulaisena ja varapuheenjohtajana.

Piirin toimintaan olen päässyt mukaan monien projektien kautta; toimin alaleirijohtajana HuHulla 2015, ohjelmapäällikkönä HuHulla 2018 ja viimeisimpänä ohjelmajohtajana Otava 2020-leirillä. Otava-pestistäni jouduin luopumaan projektin jatkuessa vuoden pidempään, kuin oli suunniteltu.

4. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista, mikä innosti asettumaan ehdolle?

Minua kiinnostaa päätöksenteko partiossa ja partion kehittäminen. Partioneuvosto tekee tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat partion harrastamiseen koko Suomessa. Juuri nyt koronakriisin aikaan tuntuu, että maailma ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa, jonka suhteen partiokin joutuu jatkuvasti tekemään päätöksiä ja miettimään uudistumistaan. Minua kiinnostaa mahdollisuus olla mukana tekemässä tulevaisuuden partiosta koko ajan parempaa.

5. Miksi koet sopivasi juuri tähän pestiin?

Minulla on kokemusta niin lippukuntatasolta kuin piirin toiminnasta. Olen käynyt aktiivisesti piirin kokouksissa, ja järjestön päätöksentekokuviot ovat tulleet tutuiksi. Olen myös muissa vapaa-ajan aktiviteeteissani päässyt osaksi hallintotoimintaa. Vaikka olen pitkään ollut pääasiallisesti paperipartiolainen, on lippukuntatason arki ja sen monet haasteet ja vahvuudet hyvinkin tuttua neljän vuoden lippukunnanjohtajapestin ansiosta.

Olen suorasanainen ja avaan herkästi keskustelua, jos koen sille tarvetta. En pelkää haasteita ja olen tottunut ottamaan puheeksi myös vaikeita asioita. Kysyn, jos en osaa jotain ja otan selvää asioista, joista en tiedä tarpeeksi. Pyrin tekemään päätökset aina mahdollisimman monta näkökantaa huomioiden, kuunnellen ja keskustellen. Olen muutenkin ratkaisukeskeinen tekijätyyppi ja pyrin aina etsimään ratkaisua, joka olisi mahdollisimman monelle oikea.

6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat pestillesi?

Toivoisin pystyväni tuomaan keskusjärjestön päätöksentekoa lähemmäs lippukuntia olemalla avoin ja saavutettavissa kaikille lippukunnille tarpeen tullen. Tavoitteenani on tehdä perusteltuja ja johdonmukaisia päätöksiä partion ja jokaisen partiolaisen parhaaksi.

7. Jos tulet valituksi, miten ajattelit kehittää itseäsi?

Pesti opettaa varmasti monipuolisesti keskusjärjestön toiminnasta sekä itse päätöksenteosta. Lisäksi haluaisin kehittää viestintätaitojani sekä oppia lisää partiosta muissa piireissä.

8. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin?

Kaikkein tärkein partio tapahtuu lippukunnissa, joten älkää ikinä unohtako, kuinka tärkeää työtä teette! Olen ihaillut lippukuntien kekseliäisyyttä ja muuntautumiskykyä vaikeiden ja kaikille uusien haasteiden keskellä. Tehdään jatkossakin yhdessä Suomen parasta nuorisotyötä!

Maarit Pirinen, ehdolla kasvuministeriksi

1. Nimi, ikä, lippukunta? 
Maarit Pirinen, 33, Rauman Partiotytöt ry
2. Mitä teet partion ulkopuolella? 
Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja kätilö.
Tällä hetkellä työskentelen psykiatrisena sairaanhoitajana.
Vapaa-aikaa vietän perheen tai ystävien kanssa sekä mökkeillen.
3. Kerro lyhyesti partiohistoriastasi.

Lippukunnassani olen ollut mm. VJ, KoVa, ikäkausivastaava eri ikäkausissa, sampo, eri ikäkausien luotsi, lpkja ja lpkj. Piirissä olen ollut samoajajaostossa jäsenenä ja puheenjohtajana, samoajien ohjelmaohjaajana, Piirulla ohjelmapäällikkönä ja kasvatusministerinä. Tällä hetkellä toimin alueellani valmentajana. Näiden lisäksi monenmoista partiotapahtumaa ja projektia Suomessa ja ulkomailla.
4. Mikä juuri tässä pestissä on sellaista, joka innosti lähtemään ehdolle? 
Kasvu on elinehto partiotoiminnan säilymiselle. Itse olen saanut partiosta paljon hyvää elämääni, joten tavoitteenani on, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori löytäisi mukaan partioon.
5. Miksi juuri sinä sopisit tähän pestiin? 
Minulla on monipuolista kokemusta partiosta mm. piirin eri toiminnanaloilta sekä eripuolilta piiriä, joten minun on helpompi levittää kasvun sanomaa laajalle.
6. Jos tulet valituksi, millaisia tavoitteita asetat itsellesi?

Kasvun saralla riittää paljon työtä, mutta tokikaan en pysty kasvua yksin tekemään. Toivonkin siis pystyväni innostamaan mahdollisimman laajan joukon kasvun toteuttamiseksi. Tavoitteenani on myös tehdä kasvusta lippukunnille niin yksinkertaista kuin mahdollista.
7. Jos tulet valituksi, miten ajattelit kehittää itseäsi? 
Pestiin sisältyy yhteistyötä keskusjärjestön ja muiden piirien kanssa, joten se on itselleni näin laajasssa mittakaavassa uutta.
8. Millaisia terveisiä lähetät L-SP:n lippukuntiin? 
Nyt kääritään hihat ja kasvetaan! Kasvamiseen saattaa liittyä kipuiluakin, mutta niistä kyllä selvitään hyvällä yhteistyöllä.