Kolme meripartiolaista Kuusiston Linnanyrjänät -lippukunnasta palkittiin Suomen Partiolaisten Sankarimerkillä

Suomen Partiolaiset on myöntänyt kolmelle kaarinalaiselle partiolaiselle, Antti Silanderille, Aava Liljalle ja Paavo Granströmille sankarimerkit ja ne luovutettiin itsenäisyyspäivänä 6.12.2021. Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten korkein ansiomerkki, joka myönnetään henkilölle, joka on osoittanut poikkeuksellista rohkeutta henkeä uhkaavassa tilanteessa. Kuusiston Linnanyrjänät -lippukunnassa toimivat Silander, Lilja ja Granström pelastivat merihätään ja veden varaan joutuneen veneilijän välittömästä hengenvaarasta ja hänen veneensä ja seurueensa lisähaavereilta lokakuussa 2021.

Partioalus s/y Santa Katarina II oli sunnuntaina 3.10.2021 palaamassa viikonlopun koulutuspurjehdukselta navakassa tuulessa Örfjärdenillä Paraisten-Nauvon merialueella Saaristomerellä. Miehistönä aluksessa toimivat 21-vuotias Antti Silander (kippari), 16-vuotias Aava Lilja ja 14-vuotias Paavo Granström.

Iltapäivällä s/y Santa Katarina II:n miehistön huomion kiinnitti toisen purjeveneen toiminta. Tilannetta seuratessaan he huomasivat, että purjeveneen purjeen puomi osui yhteen henkilöön ja tämä putosi laidan yli mereen. Partiolaismiehistö ryhtyi välittömästi toimenpiteisiin pelastaakseen veden varaan joutuneen ja tekivät ilmoituksen merivartioston meripelastuskeskukseen.

Veden varaan joutunut henkilö saatiin turvaan partioalukselle ja samalla kävi ilmi, että hän oli purjeveneensä kippari ja seurueensa ainoa, joka osasi toimia veneessä. Veneestä toiseen huudetuilla ohjeilla kippariton purjevene saatiin hallintaan niin, ettei se ehtinyt törmätä läheiseen kallioon. Koko pelastusoperaatioon meni aikaa noin 30 minuuttia.

MOB (man overboard) -tilanteitten harjoittelu on meripartiossa säännöllistä. Silander, Lilja ja Granström osasivat hienosti soveltaa käytäntöön kymmeniä kertoja harjoittelemiaan oppeja yllättävästi eteen tulleessa todellisessa vaaratilanteessa.

Veden varaan joutuneen purjehtijan hengen pelastamisesta ja vakavien jatkohaavereiden estämisestä Antti Silanderille, Aava Liljalle ja Paavo Granströmille luovutettiin Suomen Partiolaisten sankarimerkit Kaarinassa kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2021. Merkit luovutti Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Stefan Stjärnstedt.

“Sankaruutta ei ole ilman rohkeutta, eikä rohkeutta ilman toistuvaa harjoittelua, hyvää tilannearviota ja kykyä toimia yhteistyössä juuri oikealla hetkellä. Saajat osoittivat esimerkillisinä partiolaisina meripelastustaidoillaan, että säännöllisellä pelastustaitojen harjoittelulla ja vastuuntunnolla on valtava merkitys,” luonnehti Stjärnstedt partiolaisten toimintaa luovuttaessaan heille sankarimerkit.

Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmän korkein merkki. Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut taikka he molemmat ovat olleet ilmeisessä hengenvaarassa. Sankarimerkin kantaminen on viesti: ihmishengen ollessa uhattuna ei ole sijaa välinpitämättömyydelle, epäröinnille tai oman edun suojelemiselle.

 

Kolme meripartiolaista Kuusiston Linnanyrjänät -lippukunnasta palkittiin Suomen Partiolaisten Sankarimerkillä