Kaikki piirihallituspestit ovat avoimina syyskokouksessa 2022

Piirihallituksen valintasykli muuttuu. Taustalla on tavoite siirtyä malliin, jossa kaikki piirihallituksen jäsenet valitaan kerralla kaksivuotiskaudelle. Tästä johtuen erovuoroisten piirihallitusjäsenten lisäksi myös loput jäsenistä ovat pyytäneet eroa kaksivuotiskaudestaan.  

Piirihallitus ja piirijohtajat käyvät säännöllisesti pohdintaa miten omaa toimintaa voi kehittää ja parantaa. Nykyisessä mallissa, jossa piirihallituksen jäseniä valitaan joka vuosi syyskokouksessa on haasteita, joita pyritään uudella mallilla korjaamaan. Joka vuosi noin puolet piirihallituksen jäsenistä ovat uusia, jolloin piirihallitus on kokoonpanona joka vuosi uusi. Uuden kokoonpanon kanssa sovitaan aina omat pelisäännöt ja ryhmäydytään, jotta piirihallituksen toiminta olisi tehokasta ja motivoivaa. Uusien jäsenien huolelliseen perehdytykseen käytetään myös joka vuosi paljon aikaa 

Piirihallitus kävi keväällä kokouksissa 4/2022 ja 5/2022 keskustelua, jossa pohdittiin piirihallituksen toiminaan kehittämistä. Keskustelun pohjalta päädyttiin kannattamaan mallia, jossa kaikki piirihallituksen jäsenet valitaan kerralla kaksivuotiskaudelle joka toinen vuosi. 

Uusi malli mahdollistaa: 

  • Yhdessä toimimisen laajemmin. Kaikki piirihallituksen jäsenet ovat samassa tilanteessa perehdytyksen ja pestin keston suhteen. 
  • Piirinjohtajien tehtävät perehdytyksen suhteen painottuvat kaksivuotiskauden alkuun. Loppukauden voi keskittyä hallituksen ryhmänä toimimisen kehittämiseen.   
  • Piirihallitus toimii enemmän vartiona. Yhteisten tavoitteiden muodostaminen ja toteuttaminen helpottuvat, kun porukka pysyy samana kahden vuoden ajan. 
  • Vaalit ovat joka toinen vuosi, jolloin myöskään vaalitoimikuntaa ei tarvitse pestata joka vuosi.  

Piirihallitus vahvistaa kesäkuun kokouksessaan, että syyskokouksessa esitetään tulevan hallituksen jäsenmäärä ja tehtävät vuosille 2023–2024. Asiasta tiedotetaan piirihallituksen kesäkuun kokouksen jälkeen. 

 

Yleisimmät kysymykset ja vastaukset

Mitä tämä malli tarkoittaa: 

  • Syyskokouksessa 2021 kaksivuotiskaudelle valitut ovat pyytäneet eroa tehtävästään, joten heidän paikkansa ovat auki syyskokouksessa 2022. 

Mahdollistaako piirin säännöt tämän? 

  • Kyllä mahdollistaa.  
  • Säännöt § 5 Piirin hallitus ja sen tehtävät: 

“Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana, ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana, sekä vähintään viisi ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Hallituksen jäsenen kausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa samanaikaisesti. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen muun jäsenen tehtävään voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi.” 

Entäs hiljainen tieto ja jatkuvuus? 

  • Hiljainen tieto pyritään sanoittaa laajalla ja vakiintuneilla perehdytyskäytännöillä. Tämän lisäksi meillä on asiantunteva toimisto, jossa tieto pysyy yli hallituskausien. Kuten nyt myös jatkossa hallituksen jäsenet voivat hakea jatkokautta samaan tehtävään kaksi kertaa peräkkäin. Samassa tehtävässä voi olla 6 vuotta peräkkäin.  

 

Lisätietoa antaa piirinjohtaja Eero Kivistö, eero.kivisto@partio.fi