Apurahaa partiokoulutuksiin

Lounais-Suomen Partiosäätiöltä ja Satakunnan Partiosäätiöltä – Satakunda Scoutstiftelse rs:lta voi hakea apurahaa monenlaiseen partiokoulutukseen. Apurahahakemukset toimitetaan viimeistään 31.3.2021 sähköisesti partiotoimistoon osoitteeseen partiotoimisto.lsp@partio.fi.

Koulutusapurahat

Apurahaa voi hakea esim. partiojohtajien jatkokurssia eli Kolmiapila-Gilwell -kurssia varten, kansainvälisen toimintaan tai vaikka jonkun ulkopuolisen tahon järjestämään partiotoimintaan sopivaan täydennyskoulutukseen. Päätöksestä tiedotetaan hakijoille 31.5. mennessä. Apurahat myöntävät Lounais-Suomen Partiosäätiö ja Satakunnan Partiosäätiö – Satakunda Scoutstiftelse rs piirin apurahatoimikunnan esityksen mukaan.

Lisätietoa ja apurahahakemuslomakkeen löydät täältä.