2024 HuHu-leirille etsitään nyt johtajaparia

Lounais-Suomen Partiopiirin pitkän ajan tapahtumasuunnittelun eli tähtikartan mukaisesti vuonna 2024 järjestetään samoaja- ja vaeltajaleiri HuHu 2024. Tuleva leiri on 6. Lounais-Suomen Partiopiirin aikana järjestetty HuHu. Leirille etsitään nyt johtajaparia.

Piirihallitus asettaa HuHu 2024 -leiriprojektille seuraavat tavoitteet ja mittarit:  

1. HuHulle osallistuu samoajia kaikista Lounais-Suomen alueella toimivista lippukunnista ja osallistujista 10% on EVP (ei-vielä-partiolainen) osallistujia.  

Mittarit: Osallistuneiden lippukuntien määrä, EVP-osallistujien määrä.  

2. HuHu-leiriprojekti on osa vuoden 2024 partiokevättä. HuHu näkyy ja kuuluu piirin tapahtumissa, lippukunnissa ja piirin ja muun median viestintävälineissä.  

Mittarit: Osallistujilta ja tekijöiltä kerätty palaute näkyvyydestä, HuHun osallistumien tapahtumien määrä, HuHun viestinnän tuoman näkyvyyden määrä.  

3. HuHu-leiriprojektissa vaeltajat sitoutuvat itselleen sopivaan pestiin. Vaeltajat osaavat valita sopivan kokoisia ja sopivan haastavia pestejä ja asettavat itselleen realistisia tavoitteita.  

Mittarit: Vaeltajilta kerätty palaute, kaikkien osa-alueiden eri tasoisten pestien määrä, pesteihin sitoutuneiden vaeltajien määrä.  

Valittujen johtajien tulee luoda piirihallituksen asettamien tavoitteiden lisäksi leirille tarkennetut tavoitteet ja tavoitteiden mittarit yhdessä piirihallituksen ja piirin lippukuntien kanssa alkuvuoden 2023 aikana. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi projektiorganisaatio kirjaa projektisuunnitelmaan. Tavoitteiden asettamisessa tulee myös huomioida Suomen Partiolaisten vuosille 2021–2026 asettamat strategiset tavoitteet. 

Johtajapari haussa

Haemme nyt projektille johtajaparia. Johtajapari muun muassa laatii projektisuunnitelman toimeksiannon perusteella, vastaa projektin johtoryhmän eli staabin rekrytoimisesta ja leiriorganisaation rakentamisesta. Johtajapari johtaa staabin toimintaa projektin aikana ja päättää omasta keskinäisestä työnjaostaan. HuHu-leiriprojekti alkaa heti johtajavalinnan ratkettua ja päättyy loppuraportointiin 2024. 

Projektijohtajalta odotetaan: 

  • Partiojohtajan valtakirjaa ja Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeiden tuntemista. 
  • Kokemusta laajojen kokonaisuuksien hallinnasta ja erilaisista projekteista. 
  • Kokemusta erilaisten ryhmien ja leirienjohtamisesta.  
  • Projektin tavoitteisiin sitoutumista. 

Rekrytoinnin periaatteita ovat avoimuus, julkisuus, luottamuksellisuus ja tasapuolisuus. Hakuaika alkaa 2.1.2023. ja päättyy 22.1.2022. Piirihallituksen asettama toimeksianto käydään kokonaisuudessaan läpi kaikkien pestiin hakeneiden kanssa haastatteluissa. 

Toimita kirjallinen hakemuksesi pestiin NYT, mutta viimeistään 22.1.2023 Kuksan kautta! 

Lisätietoa pestistä antaa projektiministeri Meeri Ihalin, meeri.ihalin@partio.fi.  

Edellisen kerran HuHu järjestettiin vuonna 2021, jolloin se kokosi yhteensä 350 samoajaa ja vaeltajaa Euraan Sieravuoren lomakeskukseen (246, samoajaa, 74 vaeltajaa ja 30 aikuista / Huom! HuHu21 osallistujamäärään vaikutti voimakkaasti koronaviruspandemia).